رابطه مکان و مادهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:خلأ، آسمان و زمین، ماده.
پرسش:رابطه مکان (به معنی فضای خالی از ماده، مثل فضای بین ستارگان، فضای داخل یک بطری خالی شده از هوا) با ماده چیست؟ آیا وجودی جدای از آن است؟ آیا مانند جرم و رنگ و .... وابسته به ماده است؟ - در این صورت تکلیف خلا چه می‌شود؟

فهرست مندرجات

۱ - پاسخ
۲ - منبع

پاسخ

[ویرایش]

فضای خالی از ماده و یا "خلأ" را نمی‌توان از امور غیرمادی بر شمرد زیرا وجود آن بستگی به وجود ماده دارد. به عنوان نمونه تا ستاره و کهکشانی مادی وجود نداشته باشد، فضای بین آنها معنایی پیدا نمی‌کند و یا اگر بر فرض داخل یک بطری، خالی از هر ماده‌ای شود، آن خلأ بدون ارتباط با بطری متصور نیست و به همین دلیل برای چنین فضاهایی که ماده در آن وجود ندارد، به دلیل امکان ارتباط با ماده، می‌توان مکان را در نظر گرفت و این کاملا متفاوت با موجودات غیر مادی است که هیچ ارتباطی با عالم ماده ندارند.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : آسمان و زمین | فلسفه علم
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار