درست نبودن نماز ظهرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نماز ظهر، نماز عصر.

پرسش: شخصی اگر بعداً متوجه شود كه نماز ظهرش درست نبوده است، تکلیف او نسبت به نماز عصر چيست؟

پاسخ:نادرست بودن نماز ظهر[ویرایش]

شخصی اگر بعداً متوجه شود كه نماز ظهرش درست نبوده است، نماز ظهر را اعاده كند و تكرار نماز عصر لازم نيست. (به این منبع رجوع شود: [۱])

پانویس[ویرایش]
 
۱. امام خمينی (رحمة‌الله‌علیه)، سیدروح‌الله، تحريرالوسيله، ج۱، ص۱۳۹، م۸.


منبع[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «درست نبودن نماز ظهر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۹.    جعبه‌ابزار