حکم سقط جنینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سقط جنین.

پرسش: زنى باردار هستم، با توجه به وضعيت نامناسب جسمانى و ترس از تشديد کم‌خونی، ناراحتى معده و ضعف کلى بدن، مايل به سقط جنين هستم. لطفاً حکم شرعی را بيان کنيد.

پاسخ:

فهرست مندرجات

۱ - سقط جنین
۲ - منبع

سقط جنین

[ویرایش]

سقط جنين جايز نيست و موارد مذکور موجب حلیت آن نمى‌باشد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «حکم سقط جنین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار