حکم به جا آوردن سه سجده در نمازذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: سجده، نماز، سجده سهو، رکن نماز.

پرسش: اگر كسی بر اثر حواس‌پرتی به جای دو سجده، سه سجده به جا آورد، چه حكمی دارد؟

پاسخ:حکم سجده اضافی در نماز[ویرایش]

اگر اشتباهاً سه سجده انجام داده است، صحيح است و برای سجده اضافی بعد از نماز دو سجده سهو به جای آورد. (به این منبع رجوع شود: [۱])

پانویس[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل دوازده مرجع، ج۱، م۱۰۴۷.    


منبع[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «حکم به جا آوردن سه سجده در نماز»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۳/۱۹.    جعبه‌ابزار