حلمذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: حلم، حلیم، بردبار
پرسش:حلم به چه معنا است؟
پاسخ:حلم یکی از صفات پسندیده و از فضایل اخلاقی محسوب می شود. در تفسیر و تعریف حلم گفته شده است:حلم همان فرو بردن خشم و تسلّط بر نفس است. [۱]


معنای حلم[ویرایش]

حلم یکی از صفات پسندیده و از فضایل اخلاقی محسوب می شود. در تفسیر و تعریف حلم گفته شده است:حلم همان فرو بردن خشم و تسلّط بر نفس است. [۲]

ویژگی صفت حلم[ویرایش]

صفت حلم باید با صبر و وقار همراه و ملازم باشد. به شخصی که صفت حلم و بردباری دارد حلیم می گویند. پیامبر(ص) فرمود:"کاد الحلیم ان یکون نبیّاً؛ [۳] انسان حلیم به نبوّت و پیامبری نزدیک است".

لازم بودن صفت حلم[ویرایش]

صفت حلم گرچه برای همه زیبا است امّا در مواردی حلم بسیار لازم است:

← در علما و دانشمندان
در علما و دانشمندان صفت حلم بسیار زیبا است.
امام علی(ع) فرمود:"کمال العلم الحلم و کمال الحلم کثرة الاحتمال و الکظم؛ [۴] حلم برای علم زیبندگی می آورد و کمال حلم در صبر و فرو خوردن خشم است". باز فرمود:"الحِلمُ زينَةُ العِلمِ؛ [۵] حلم زینت علم است".

← کسی که قدرت انتقام دارد
برای کسی که قدرت بر انتقام دارد:
امیرالمؤمنین (ع) فرمود:"لیس الحلیم من عجز فهجم و اذا قدر انتقم انّما الحیم من اذا قدر عفا و کان الحلم غالباً علی امره؛ [۶] حلیم کسی است که وقتی قادر بر انتقام گرفتن است بر خود مسلط باشد و انتقام نگیرد".

راه کسب حلم از کلام معصوم[ویرایش]

حال اگر کسی بردبار و حلیم نباشد، بلکه عجول و بداخلاق و تند و بد زبان باشد اگر بتواند با اصرار و فشار این صفت را بر خود تحمیل کند، مخصوصاً در مواردی که غضبناک می شود خود را کنترل کند و به تعبیر دیگر حلم را بر خود تحمیل کند کم کم دارای صفت حلم می شود، این گونه افراد که حلیم نیستند، ولی با زور و فشار حلم را بر خود تحمیل می کند و کم کم صفت حلم در آنان ایجاد می شود و برای آنان حلم و بردباری عادی می شود، لذا آن حضرت فرمود:"اگر حلیم نیستی خود را به حلم وادار کن؛ زیرا کسی که خود را شبیه به قومی کند کم کم مانند آنان می شود". [۷]
امام صادق(ع) نیز فرمود:"اذا لم تکن حلیماً فتحلّم؛ اگر حلیم نیستی خود را به حلم داشتن بزن و حلیم جلوه گر کن". [۸]

پانویس[ویرایش]
 
۱. میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ج۳، ص۲۲۰، ح۴۵۰۱    
۲. میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ج۳، ص۲۲۰، ح۴۵۰۱    
۳. میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ج۳، ص۲۱۹، ح ۴۴۸۷    
۴. میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ج۳، ص۲۲۱، ح۴۵۱۲    
۵. میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ج۳، ص۲۲۳، ح۴۵۱۹    
۶. میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ج۳، ص۲۲۱، ح۴۵۰۹    
۷. میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ج۳، ص۲۱۸، ح۴۴۸۰    
۸. اصول کافی، شیخ کلینی، ج۲، ص ۱۱۲    


منبع[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی    


جعبه‌ابزار