• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حضرت عیسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرسش: نظر اسلام رو درمورد ازدواج حضرت عیسی (ع) با مریم مجدلیه چیست؟
پاسخ:یکی ازمسائل تاریخی که شاید بتوان گفت،قطعی می باشد این است که حضرت عیسی (ع)ازدواج نکرده اند.ومورخان دلایلی برای این امرذکرکرده اند،که ما به یکی ازآنها اشاره می کنیم:
حضرت عیسی(ع) چون در زمانی بود که یهودی‌ها بیش از اندازه اهل دنیا و دنیا پرستی شده بودند، حضرت عیسی برای مبارزه با افزون‌طلبی‌ها و دنیا زدگی‌ها، به سیر و سیاحت و هدایت مردم پرداخت و فرصت پیدا نکرد ازدواج کند.
[۱] عماد زاده، تاریخ انبیا،ص ۷۱۶ به بعددرمنابع تاریخی اشاره ای به همسریا فرزندان حضرت عیسی نشده است،با اینکه غالب منابع تاریخی وقتی به بیان زندگی هریک ازپیامبران وبزرگان پرداخته اند،یکی ازمواردی که به آن اشاره می کنند،نام همسروفرزندان آن پیامبرمی باشد،با این حال دررابطه با پیامبربزرگی مثل حضرت عیسی هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است،واگرآن حضرت زن وفرزندی داشتند،قطعا دراین منابع ذکرمی شد.علاوه براین افرادی که ماجرای ازدواج آن حضرت با زنی بنام مریم ماگدالند،را مطرح می کنند،اولا دلیل مناسبی ارائه نکرده اند،ثانیا گزارشاتی که درمورد این زن داده اند ضد ونقیض است،گاهی وی را زنی بدکاره معرفی می کنندوگاهی وی را ازبزرگان وزنان با ایمان معرفی می کنند.


علاوه براین موارد ما درمنابع مواردی داریم که به صراحت به ازدواج نکردن حضرت عیسی اشاره شده است.بعنوان نمونه درخطبه ۱۶۰نهج البلاغه امام علی (ع) به این امراشاره کرده اند.


نکته دیگر این که ازدواج نکردن حضرت عیسی(ع) تابع شرایط تاریخی زندگی آن حضرت و قرار داشتن در حصار شدید و زندگی بسیار کوتاه دنیوی بوده است، و غیر از آن حضرت همه پیامبران ازدواج نموده اند. به ویژه آن که در تفکر دینی ازدواج یک اصل اساسی و زیربنای یک جامعه سالم است.


۱. عماد زاده، تاریخ انبیا،ص ۷۱۶ به بعدشهرسوال.    


رده‌های این صفحه : تاریخ انبیاء | حضرت عیسی | حضرت مریم
جعبه ابزار