توحید افعالیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خداوند، صفات خداوند، قرآن، حدیث.

پرسش: توحید افعالی یعنی چه؟


معنای توحید افعالی[ویرایش]

توحید اَفعالی، بدین معناست که هر فعلی که در این جهان به وقوع می‌پیوندد، زیر سیطره الهی و خواست و تقدیر خدای متعال است و هیچ فاعلی به موازات خالق و یا مستقل از او وجود ندارد و این معنا بر همه افعال الهی منطبق است که از زمره مهم‌ترین آنها، آفرینش، ربوبیت و تدبیر است که به همین دلیل، در زیرمجموعه فصل توحید افعالی آمده‌اند.

منبع[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «توحید افعالی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۴/۲۵.    جعبه‌ابزار