تمثل در صقع ذات نفسذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نفس، ذات، تمثل، صقع.

پرسش: منظور از این‌که همه تمثّلها در صُقع ذات نفس تمثّل می‌یابد، چیست؟

پاسخ: همه‌ صورت‌هایی که انسان در حال کشف و شهود مشاهده می‌کند در حقیقت صورت‌هایی است که در عالم ذات انسان تحقق یافتند و انسان در ذات خود آنها را می‌بیند.پرسش[ویرایش]

منظور این که همه تمثّلها در صُقع ذات نفس تمثّل می‌یابد، چیست؟ منظور از کلمه صقع چیست؟ در مورد احضار و ارتباط با ارواح هم گفته می‌شود که این‌طور نیست که روح از برزخ بیاید به عالم دنیا و در اتاق را باز کند بیاید با ما ارتباط بگیرد، بلکه در صقع ذاتمان با او ارتباط می‌گیریم. کیفیت و تشریح فلسفی و عرفانی این امر چگونه است که روح با آن‌که در برزخ است، و ما با این‌که در این دنیائیم با او ارتباط می‌گیری؟

پاسخ[ویرایش]

«صُقع» در لغت به معنای ناحیه و منطقه است. [۱] مقصود از این عبارت (همه تمثّلها در صُقع ذات نفس تمثّل می‌یابد) این است که همه‌ صورت‌هایی که انسان در حال کشف و شهود مشاهده می‌کند در حقیقت صورت‌هایی است که در عالم ذات انسان تحقق یافتند و انسان در ذات خود آنها را می‌بیند.

احضار ارواح[ویرایش]

با این بیان بخش دیگر سؤال نیز روشن می‌شود که مسئله احضار ارواح نیز در حقیقت به معنای تحقق صورتی از ارواح در عالم نفس است. آنچه به طور اختصار در تشریح فلسفی و عرفانی آن می‌توان گفت این است که نفس انسان به دلیل جامعیت و گنجایش گسترده آن توان حضور در همه‌ عوالم هستی دارد. بنابر این نفس می‌تواند به عالم برزخ و غیر آن متصل شود، بلکه با آن متحد گردد. [۲] [۳]

پانویس[ویرایش]
 
۱. اللغة جوهری، اسماعیل بن حماد‌، الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربیة، ماده «صقع»، بیروت- لبنان‌، چاپ اول، دار العلم للملایین‌، ‌۱۴۱۰ق.    
۲. حسن زاده آملی، حسن، ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص۴۶ به بعد، تهران، وزارت ارشاد، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
۳. حسن زاده آملی، حسن، اتحاد عاقل به معقول، ص۱۷۲ به بعد، تهران، حکمت، چاپ دوم، ۱۳۶۶ش


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «تمثل در صقع ذات نفس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۲.    جعبه‌ابزار