تعزیه خوانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: تعزیه خوانى، عزاداری
پرسش: مراد از تعزیه خوانی در اسلام چیست ؟ آیا تعزیه خوانى عزاداری خوبى است ؟
پاسخ:


چیستی تعزیه خوانی[ویرایش]

تعزیه خوانى نمایشى است که در یک محوّطه با حضور مردم توسط چند نفر انجام مى گیرد که در یک طرف نقش قهرمانان کربلا و اسراى آل الله و در طرف دیگر ، نقش دشمنان اهل بیت را با لباس هاى مخصوص و ابزار جنگى همراه با شیپور نیزه , شمشیر ایفا مى کنند.صحنه و نمایش بر مبنای حوادث کربلا و مقتل ها تنظیم مى شود.

نقاط قوت و مثبت تعزیه[ویرایش]

تأثیر گذارى عاطفى و نیز روحیهء ضد ظلم که در پى دیدن نمایش تعزیه در افراد ایجاد مى شود، از نقاط قوت ومثبت این نمایش است .
تعزیه اگر با حفظ موازین و شئون معصومان انجام شود، در بینندگان تأثیر مهمى مى گذارد و وسیله انتقال فرهنگ شهادت به نسل هاى آینده است .
به همین دلیل پس از انقلاب اسلامى در ایران تعزیه خوانى رواج و توسعهء بیش ترى یافته است و همراه این توسعه، تحولاّتى در نحوه اجرا و محتواى اشعار و جهت گیرى سیاسى اجتماعى پدید آمده است. [۱]

پانویس[ویرایش]
 
۱. جواد محدثى , فرهنگ عاشورا, ص ۱۱۵ـ ۱۱۷ با تلخیص


منبع[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    


جعبه‌ابزار