برترین مخلوق و قدرت خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:برترین مخلوق، انسان، قدرت خدا.
پرسش:آیا برترین مخلوق بودن انسان با قادریت مطلق خداوند سازگاری دارد؟


متن کامل پرسش[ویرایش]

اگر انسان برترین مخلوق خدا است، آیا می‌توان گفت خدا دیگر بهتر از ما خلق نمی‌کند؟ اگر چنین باشد؛ یعنی خدا از خلق آفرینش کامل‌تر ناتوان است! این تناقض را چگونه می‌توان حل نمود؟

پاسخ[ویرایش]

اولاً: اگر انسان را برترین مخلوق خدا بدانیم به این معنا است که در بین مخلوقات موجود، انسان برترین است، نه این‌که نمی‌توان بالاتر از انسان، مخلوق دیگری فرض کرد.
ثانیاً: اگر انسان برترین مخلوق ممکن باشد که بالاتر از آن نتوان مخلوقی را فرض کرد، در این صورت خدشه‌ای به قادریت مطلق خداوند وارد نمی‌شود؛ زیرا نقص به مخلوق بر می‌گردد؛ یعنی مخلوقیت اقتضای محدودیت و نقص می‌کند، به این معنا که مخلوق در عین مخلوقیت نمی‌تواند برتر از انسان نیز باشد، نه این‌که خداوند نمی‌تواند برتر از انسان بیافریند؛ نظیر این‌که می‌گویند آیا خداوند می‌تواند کره زمین را در تخم مرغ جای دهد. بدون این که کره زمین کوچک شود یا تخم مرغ بزرگ گردد.

منبع[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : خدا شناسی | صفات الهی | قدرت الهی
جعبه‌ابزار