انفاقذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: انفاق، خارج کردن، تمام شدن.
پرسش: چرا به «انفاق» انفاق می‌گویند؟
پاسخ:


ریشه انفاق

[ویرایش]

انفاق از «نَفَق» (بر وزن فَرَس) است.

معنای واژه نَفاق

[ویرایش]

«نفاق» (به فتح نون) به معنای خروج یا تمام شدن است.

← معنای نفق در لغت


در لغت آمده: نفقت الدّابَّة نفوقا: مات و خرج روحها»؛ یعنی چهارپا مُرد و روح از بدنش خارج شد.

← سخن راغب درباره معنای نفق


راغب می‌گوید:«نفق الشّی‌ء:مضی و نفد»؛ یعنی شی‌ء رفت و تمام شد.

← معنای نفق در صحاح


در صحاح می‌گوید:«نفق الزّاد نفقا:نفد» توشه تمام شد.

← سخنی از زمخشری


زمخشری از یعقوب نقل کرده است: «نفد الشّی‌ء و نفق واحد»؛ یعنی هر دو به یک معناست.

← معنای نفق در آیه ۳۵ سوره انعام


در مجمع ذیل آیه:" نَفَقاً فِی الْأَرْضِ " فرمود: اصل نفق به معنای خروج است.

← معنای نفق در آیه ۳ سوره بقره


و در ذیل آیه ۳ بقره فرمود: انفاق اخراج مال است: «انفق ماله»؛ مال خویش را از ملکش خارج کرد.

علت نام‌گذاری به انفاق

[ویرایش]

بنابراین انفاق را از آن جهت انفاق می‌گویند که شخص مال را بدان وسیله از دستش خارج می‌کند و یا فانی می‌نماید.
[۳] به نقل از: قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، ج ۷، ص ۹۷، واژه "نفق".


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام (۶)، آیه ۳۵.    
۲. بقره (۲)، آیه ۳.    
۳. به نقل از: قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس قرآن، ج ۷، ص ۹۷، واژه "نفق".


منبع

[ویرایش]

پایگاه‌ اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | انفاق | فضائل اخلاقی
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار