آخرالزمان از دیدگاه زرتشتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:منجی، آخرالزمان، زرتشت.

پرسش :بحث آخر الزمان و ظهور منجی در دین زرتشت به چه نحوی مطرح شده است؟
پاسخ :در آئین زرتشت به ظهور مصلح و منجی آخر الزمان تأکید شده است.


منجی در دین زرتشت[ویرایش]

در کیش زرتشتی یک قدرت کیهانی یا روح خیر به نام اهورا مزدا و یک قدرت کیهانی متضاد یا روح بزرگ شر به نام اهریمن خود نمایی می کند. در طول تاریخ، این دو نیرو با هم تا آخر الزمان در ستیز هستند و در آن زمان خوبی بر شر غلبه می کند و حوزه صلح و پاکی و اعتلای اهورا مزدا فرا می رسد و با ظهور سوشیانس ، آخر الزمان آغاز می شود. [۱]
در بندی از گات ها یا گاهان نیز که سروده های زرتشت است، سخن از مردی است که در آینده می آید و راه نجات را می یابد. [۲] همچنین در گات ها چند بار به واژۀ سوشنت (سودبخش) بر می خوریم که همان منجی زرتشت است. [۳]
واژه فرشوکرتی (کامل سازی جهان) یکی دیگر از اصطلاحاتی است که در گاهان [۴] آمده است و اشاره به موضوع آخر الزمان دارد؛ یعنی زمانی که پس از ضعف و سر انجام نابودی اهریمن و نیرو های اهریمنی، جهان به کمال نخستین خویش باز می گردد. [۵]
در مورد یاوران سوشیانس هم آمده است که آنان نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دین اند و هرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند. [۶]، [۷]


پانویس[ویرایش]
 
۱. تاریخ جامع ادیان، ص ۳۱۸.
۲. گات ها سین۴۳، بند ۳.
۳. گات ها، سین۴۵بند ۱۱.
۴. سین ۳۰ بند ۹ .
۵. گات ها یسناوهات.
۶. اوستا زامیادیشت بند ۹۵.
۷. برگرفته از: اصغری، محمد جواد، مجله تخصصی کلام اسلامی، ص ۸۸- ۹۶، تابستان ۱۳۸۶ - شماره ۶۲ (با تلخیص و ویرایش).


منبع[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : مهدویت | مهدویت در ادیان
جعبه‌ابزار