گیرنده جان انسان‌هاذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حدیث، خدا، قرآن.

پرسش: در حدیث است که خود خدا جان مؤمنان را می‌گیرد. از سوی دیگر در قرآن آمده است که فرشتگان جان انسان‌ها را می‌گیرند. این تناقض چگونه حل می‌شود؟


دفع تناقض

[ویرایش]

در اینجا تناقضی وجود ندارد. مراتب افراد متفاوت است. آنان که مقامی بالا دارند، خداوند بی‌واسطه جانشان را می‌گیرد و جان برخی دیگر را به واسطه عزرائیل یا ملائکه کمک کار عزرائیل می‌گیرد.
در هرصورت به اقتضای توحید افعالی، همه جان ستاندن‌ها را می‌توان به خداوند نسبت داد. خود قرآن هم می‌فرماید:
«الله یتوفی الانفس حین موتها؛ خدا جانها را هنگام مرگ می‌گیرد.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹، آیه۴۲.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «گیرنده جان انسان‌ها» تاریخ بازیابی۱۳۹۷/۵/۲۹.    


رده‌های این صفحه : مرگ | مقالات حدیث‌نت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار