گرفتن پول برای برگزاری مسابقاتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: برگزاری مسابقات، پول، جایزه، برنده.

پرسش: در برخی محله‌ها که مسابقه برگزار می‌کنند. از مسابقه‌دهنده‌ها جهت پول داور و خریدن جایزه برای برنده و ... پول می‌گیرند. آیا گرفتن این پول اشکال دارد؟

پاسخ:


گرفتن پول برای مسابقه

[ویرایش]

اگر پول را از بازیکنان [برای شرکت در مسابقه] می‌گیرند و بعد از مال خودشان به برنده جایزه می‌دهند؛ به‌طوری که طرف دیگر چیزی نباخته باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر پول را از شرکت‌کنندگان دریافت می‌کنند که به برنده بپردازند، قمار و حرام است.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «گرفتن پول برای برگزاری مسابقات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار