گران بودن آب برای غسل جنابتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تیمم، غسل.

پرسش: من این را می‌دانم که بعد از هر بار جنب شدن غسل واجب می‌باشد. اما در کشوری که زندگی می‌کنم آب گران است و ما وسع مالی نداریم نه تنها آب بلکه گاز هم گران است، نمی‌شود مدام به حمام رفت، من واقعاً مستاصل شد؟برای غسل جنابت چه باید بکنم؟

پاسخ: اگر آب برای غسل کردن به قدری گران است که از نظر اقتصادی برای شما ضرر یا مشقت غیر قابل تحمل دارد و یا اجحاف است، تهیه آب و غسل‌کردن واجب نیست، و می‌توانید به جای آن تیمم بدل از غسل نمایید.


تیمم بدل از غسل

[ویرایش]

غسل جنابت به خودی خود مستحب است، ولی برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود. اما اگر آب برای غسل کردن به قدری گران است که از نظر اقتصادی برای شما ضرر یا مشقت غیر قابل تحمل دارد و یا اجحاف است، تهیه آب و غسل‌کردن واجب نیست، و می‌توانید به جای آن تیمم بدل از غسل نمایید و در حد توان خود از آب، جهت غسل جنابت استفاده کنید. پس انجام غسل جنابت با آب، در جایی است که این امکان برای شما فراهم باشد.

تذکر

[ویرایش]

لازم به ذکر است، اگر در شبانه روز یک بار انجام غسل جنابت برای شما مقدور است، می‌توانید با تاخیر زمان نماز ظهر و عصر این غسل را به گونه‌ای انجام دهید که چهار نماز (ظهر، عصر، مغرب و عشا) را بتوانید با غسل بخوانید. و اگر دو بار برای شما امکان غسل وجود دارد، یک بار برای نماز صبح و یک بار برای چهار نماز دیگر که ذکر شد (با تاخیر نماز ظهر و عصر به گونه‌ای که نزدیک نماز مغرب و عشا انجام شود) غسل کنید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۱۴، مساله۳۵۷.    
۲. توضیح المسائل مراجع، ص۳۷۲، مساله۶۶۵.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «گران بودن آب برای غسل جنابت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۸/۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار