کلمه انوار در بحار الأنوارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: بحار الانوار، انوار، عبقات الانوار، نور.

پرسش: آیا کلمه «انوار» در عنوان «بحار الانوار» و «عبقات الانوار» جمع نُور است یا جمع نَور که به معنای شکوفه است؟

پاسخ: هم جمع «نُور» و هم جمع «نَور»، «أنوار» می‌باشد. نُور به معنای روشنایی است که ضد « ظلمت » و «تاریکی» است.


معنای نور در بحار الانوار

[ویرایش]

هم جمع «نُور» و هم جمع «نَور»، «أنوار» می‌باشد. نُور به معنای روشنایی است که ضد «ظلمت» و «تاریکی» بوده (النور: الضوء و هو خلاف الظلمة و الجمع (انوار) و (انار) الصبح (انارة) اضاء و (نور) (تنویرا)و نَور به معنای شکوفه یا گل سفید رنگ می‌باشد. النور-(نور): مص، - جانوار (ز): شکوفه یا گل سفید رنگ)
[۲] بستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، متن، ص۹۴۱، تهران، اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.


معنای نور در عبقات الانوار

[ویرایش]

بر این اساس، به کار بردن واژه انوار برای هر دو (به معنای روشنایی یا شکوفه) درست است، اما به نظر می‌رسد ترجمه «عبقات الانوار» به «بوی خوش شکوفه‌ها» مناسب‌تر است تا «بوی خوش نورها».
لذا برخی گفته‌اند: عبقات به فتح عین و کسر باء جمع عبقه به معنای چیزی است که بوی خوش دارد، و انوار به فتح نون و سکون واو به معنای گل و یا گل سفید است.
اما «بحار الانوار» را می‌توان به هر دو معنای «دریای نورها» و «دریای شکوفه‌ها» ترجمه کرد، اما آنچه از مقدمه جلد اول این کتاب برداشت می‌شود آن است که همان نور معروف (روشنایی) مراد است. «... سمیته بکتاب بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار فارجو من فضله سبحانه علی عبده الراجی رحمته و امتنانه ان یکون کتابی هذا الی قیام قائم آل محمد علیهم الصلاة و السلام و التحیة و الاکرام مرجعا للافاضل الکرام و مصدرا لکل من طلب علوم الائمة الاعلام و مرغما للملاحدة اللئام و ان یجعله لی فی ظلمات القیامة ضیاء و نورا»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج۲، ص۶۲۹، قم، مؤسسه دار الهجرة، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.    
۲. بستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، متن، ص۹۴۱، تهران، اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
۳. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۱، ص۶، بیروت، لبنان، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۴ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «کلمه انوار در بحار الأنوار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۲۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار