کلمات غیر عربیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدوواژه: کلمات غیر عربی، قرآن .
پرسش: آیا در قرآن کلمات غیر عربی وجود دارد؟ تنها کلمه ترکی که در قرآن آمده چیست؟ در کدام سوره و آیه قرار دارد؟
پاسخ:


نزول قرآن به زبان عربی

[ویرایش]

در مورد اینکه چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است، پاسخ «نزول قرآن به زبان عربی»، سؤال ۴۲۶ را مطالعه کنید.

کلمات غیر عربی در قرآن

[ویرایش]

در اینکه آیا در قرآن کلمات غیر عربی وجود دارد یا نه؟ دیدگاه‌های مختلفی از سوی مفسران و دانشمندان علوم قرآن ی مطرح شده است که عده‌ای از آنها اساساً منکر ورود هرگونه واژگان غیر عربی در قرآن شده‌اند و گروهی هم آن را پذیرفته‌اند.
[۱] بدوی، عبد الرحمن، سیدی، سیدحسین، دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۵، به‌نشر، مشهد، چاپ اوّل، ۱۳۸۳ ش.


وجود اعلام در قرآن

[ویرایش]

اما همگی بر وجود اعلام (نام‌های خاص غیر عربی) معترف‌اند.
[۲] الحفناوی، محمدابراهیم، دراسات أصولیة فی القرآن الکریم، ص ۶۵ و ۶۶، مکتبة و مطبعة الاشعاع الفنیة، القاهرة، ۱۴۲۲ ق.زبان در قرون پیش از اسلام

[ویرایش]

بدون تردید قرآن کریم به زبان عربی نازل شده است؛ اما باید به این حقیقت توجه داشت که هیچ زبان معتبر و مهمی را نمی‌توان یافت که کلماتی از زبان‌های دیگر در آن وارد نشده باشد. منتها لغات خارجی در چهارچوب زبان اصلی و تحت قواعد و ضوابط آن تغییر می‌یابند و رفته‌رفته جزو زبان اصلی به‌حساب می‌آیند. زبان عربی هم از این قاعده مستثنا نیست و در طی قرون قبل از اسلام به‌تدریج کلماتی از زبان‌های اقوام همسایه و همجوار مانند حبشی، مصری، ایرانی، رومی و... در آن راه یافته و به شکل کلمات عربی و تحت قواعد آن در آمده است.
[۳] صافی، محمود بن عبدالرحیم، الجدول فی اعراب القرآن، ج ۱۲، ص ۳۷۷ و ۳۷۸، دار الرشید، مؤسسة الإیمان، دمشق‌، بیروت، چاپ چهارم، ۱۴۱۸ ق.
[۴] معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، ص ۳۳۱ ـ ۳۳۴ مؤسسه فرهنگی التمهید، قم، چاپ چهارم، ۱۳۸۱ ش.
[۵] مصباح یزدی، محمدتقی، قرآن‌شناسی، ج ۱، ص ۸۶، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰ ش.
[۶] جمعی از نویسندگان، آشنایی با قرآن، ص ۳۰، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ ش.


وجود کلمات غیر عربی در قرآن

[ویرایش]

بنابراین، در قرآن کریم واژه‌هایی وجود دارد که در اصل، غیر عربی بوده‌اند، سپس در میان عرب‌ها نیز مرسوم گشته و در قرآن بکار برده شدند. و این واژه‌ها، کلماتی ناآشنا برای آنها نبوده و نمی‌توان اینها را کلمات تماماً غیر عربی دانست.

← دیدگاه سیوطی


جلال‌الدین سیوطی نیز واقع شدن کلمات غیر عربی در قرآن را قوی دانسته و می‌گوید:« حکمت واقع شدن این الفاظ در قرآن آن است که متضمن علوم اولین و آخرین و خبر از همه چیز است، پس باید که اشاره به انواع لغت‌ها و زبان‌ها در آن واقع گردد تا احاطه آن به همه چیز تمام باشد، پس در قرآن، از هر لغتی، شیرین‌ترین و آسان‌ترین آنها و آنکه از همه بیشتر در بین عرب‌ها به کار می‌رود، انتخاب شده است».

وجود کلمه ترکی در قرآن

[ویرایش]

اکنون درباره‌ پرسش مطرح شده باید گفت؛ برخی گفته‌اند واژه‌ «غساق» در آیه‌ شریفه‌ « هذا فَلْیَذُوقُوهُ حَمیمٌ وَ غَسَّاقٌ »، یک کلمه تُرکی است.

ویژگی سخن قرآن

[ویرایش]

به‌هر‌حال، ویژگی سخن قرآن نسبت به سایر زبان‌ها و زبان عربی این است که برترین مرتبه‌ فنون سخن در آن رعایت شده است؛ ازاین‌رو کلام خدا هم از سایر زبان‌ها و هم از زبان متداول عربی ممتاز شده است؛ در عین اینکه براساس همان قواعد زبان عرب می‌باشد.
[۱۰] دامن پاک مقدم، ناهید، بررسی نظریه عرفی بودن زبان قرآن، ص ۳۹، نشر تاریخ و فرهنگ، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش.
و وجود این‌گونه کلمات در قرآن کریم، منافاتی با عربی بودن قرآن ندارد.
[۱۱] مصباح یزدی، محمدتقی، قرآن‌شناسی، ج ۱، ص ۸۶، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰ ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بدوی، عبد الرحمن، سیدی، سیدحسین، دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۵، به‌نشر، مشهد، چاپ اوّل، ۱۳۸۳ ش.
۲. الحفناوی، محمدابراهیم، دراسات أصولیة فی القرآن الکریم، ص ۶۵ و ۶۶، مکتبة و مطبعة الاشعاع الفنیة، القاهرة، ۱۴۲۲ ق.
۳. صافی، محمود بن عبدالرحیم، الجدول فی اعراب القرآن، ج ۱۲، ص ۳۷۷ و ۳۷۸، دار الرشید، مؤسسة الإیمان، دمشق‌، بیروت، چاپ چهارم، ۱۴۱۸ ق.
۴. معرفت، محمدهادی، علوم قرآنی، ص ۳۳۱ ـ ۳۳۴ مؤسسه فرهنگی التمهید، قم، چاپ چهارم، ۱۳۸۱ ش.
۵. مصباح یزدی، محمدتقی، قرآن‌شناسی، ج ۱، ص ۸۶، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰ ش.
۶. جمعی از نویسندگان، آشنایی با قرآن، ص ۳۰، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۲ ش.
۷. سیوطی، جلال‌الدین، الإتقان فی علوم القرآن، ج ۱، ص ۴۲۶، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۲۱ ق.    
۸. ص (۳۸)، آیه ۵۷؛ «این نوشابه‌ حمیم و غسّاق است دو مایع سوزان و تبره‌رنگ که باید از آن بچشند!».    
۹. آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق:عطیة، علی عبدالباری، ج ۱۲، ص ۲۰۶، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق:«و من الغریب ما قاله الجوالیقی و الواسطی أن الغساق هو البارد المنتن بلسان الترک».    
۱۰. دامن پاک مقدم، ناهید، بررسی نظریه عرفی بودن زبان قرآن، ص ۳۹، نشر تاریخ و فرهنگ، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش.
۱۱. مصباح یزدی، محمدتقی، قرآن‌شناسی، ج ۱، ص ۸۶، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۰ ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئیست.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | کلمات و حروف قرآن
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار