کاشت ناخنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کاشت ناخن.

پرسش: آیا کاشت ناخن خانم‌ها اشکال دارد؟

پاسخ:


کاشتن ناخن

[ویرایش]

کاشت ناخن فی‌نفسه مانعی ندارد؛ ولی اگر عرفاً زینت محسوب شود، باید از نگاه نامحرم پوشانده شود.

حکم وضو و غسل

[ویرایش]

و نسبت به وضو و غسل اگر درآوردنش هنگام وضو و غسل برای او ممکن بوده و حرج و مشقت نداشته باشد، باید برای وضو و غسل برداشته شود و اگر درآوردنش ممکن نباشد یا همراه با حرج و مشقت باشد ایجاد چنین مانعی که موجب تبدل وظیفه وضو و غسل به وضو و غسل جبیره‌ای می‌شود، چنان‌چه در غیر وقت نماز باشد، مانع ندارد؛ ولی در وقت نماز باید وضو یا غسل را انجام دهد؛ سپس مبادرت به ایجاد مانع نماید و چنان‌چه نتواند در وقت وضو یا غسل آن مانع را برطرف کند یا برطرف کردن مانع حرج و مشقت داشته باشد، باید به وظیفه غسل و وضوی جبیره‌ای عمل کند؛ یعنی با دست مرطوب مانع را مسح نماید.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «کاشت ناخن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار