کارهای حرام در اعتکافذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: كارهاى حرام، معتکف، اعتکاف.

پرسش: كارهاى حرام در هنگام اعتکاف چيست؟

پاسخ: معتكف بايد از برخی كارها پرهيز كند: ۱. بوییدن عطرها با لذت، خرید و فروش، انواع تجارت و امور جنسی و شهوت‌انگیز.


پرهیز از کارهای حرام

[ویرایش]

معتكف بايد از اين كارها پرهيز كند:

← بوییدن عطرها با لذت


• بوييدن چيزهاى خوش‌بو و عطريات حتى گیاهان خوش‌بو، همراه با لذت؛ پس براى كسى كه حس بویایی ندارد، اشكال ندارد.

← خرید و فروش


• خريد و فروش، یکی دیگر از مواردی است که معتکف نباید انجام دهد.

← انواع تجارت


• انواع تجارت؛ مثل: صلح، اجاره، مضاربه و غير اين‌ها (بنا بر احتیاط واجب).

← مجادله و جدال


مجادله و جدال ـ چه در امور دينى و چه دنيوى ـ به قصد غلبه بر ديگرى و اظهار فضل و برترى بر او؛ اما اگر به قصد اظهار حق و بازداشتن طرف از طريق باطل باشد، مانعى ندارد.

← امور جنسى و شهوت‌آميز


• امور جنسى و شهوت‌آميز؛ مانند: بوسه، لمس و آمیزش و ... .

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «کارهای حرام در اعتکاف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار