کارمزد وامذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: کارمزد، وام، قرض‌الحسنه.

پرسش: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟

پاسخ:


حکم کارمزد برای وام

[ویرایش]

کارمزد به عنوان مخارج صندوق گرفته مى‌شود؛ لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزينه‌هاى جارى صندوق (مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن) باشد. حال اگر اين محاسبه صورت گرفت و احياناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولين صندوق دارد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «کارمزد وام»‌، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۳۰.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار