چگونگی غیبت امام مهدیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: خداوند، امام مهدی (علیه‌السّلام)، قرآن، غیبت.

پرسش: چگونه امام مهدی (علیه‌السّلام) در دوره غیبت از چشم مردم پنهان مانده است؟

پاسخ: درباره چگونگی پنهان شدن امام مهدی (علیه‌السّلام) در زمان غیبت، سه احتمال وجود دارد: اول این‌که نبودن در میان مردم، دوم این‌که بودن در میان مردم و دیده نشدن و سوم این‌که بودن و دیده شدن می‌باشد.


توضیح احتمالات پنهانی امام زمان

[ویرایش]

۱. نبودن در میان مردم؛ یعنی خداوند، امام مهدی (علیه‌السّلام) را به نقطه‌ای دور از زمین بُرده و از دسترس مردم خارج ساخته است.
۲. بودن در میان مردم و دیده نشدن؛ یعنی امام مهدی (علیه‌السّلام) در میان مردم زندگی می‌کند؛ ولی به قدرت و اعجاز الهی دیده نمی‌شود.
۳. بودن و دیده شدن، ولی شناخته نشدن؛ یعنی امام مهدی (علیه‌السّلام) در جامعه و میان مردم زندگی می‌کند و مردم ایشان را می‌بینند؛ ولی نمی‌شناسند.
وقوع هر سه احتمال، امکان‌پذیر است، چنان‌که نمونه هر یک اتّفاق افتاده است و خداوند در قرآن، آنها را بر شمرده است.
[۱] ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، بر پایه قرآن و حدیث و تاریخ، ج۳، ص۱۳۴-۱۴۳.
[۲] باقری‌زاده اشعری، محمد، از امام مهدی (علیه‌السلام) بیشتر بدانیم، ص۴۰.پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر.ک: محمدی ری‌شهری، محمد، دانش‌نامه امام مهدی (علیه‌السلام)، بر پایه قرآن و حدیث و تاریخ، ج۳، ص۱۳۴-۱۴۳.
۲. باقری‌زاده اشعری، محمد، از امام مهدی (علیه‌السلام) بیشتر بدانیم، ص۴۰.


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «چگونگی غیبت امام مهدی» تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۲/۲۱.    


رده‌های این صفحه : امام زمان | غیبت
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار