پدر امام علیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ابوطالب، عبد مناف، عمران، حضرت علی علیه‌السلام، کنیه.
پرسش: نام پدر امام علی ـ علیه‌السلام ـ چه بود؟
پاسخ:


پدر امام علی

[ویرایش]


← أ. عبد مناف


حضرت ابوطالب، فرزند عبدالمطلب، فرزند هاشم، فرزند عبد مناف، فرزند قصی، از طائفه قریش، نامش عبد مناف است.

← ب. عمران


گفته شده است که نام ابوطالب، «عمران» است؛ ولی نام مشهور ایشان، «عبد مناف» است.

علت نام‌گذاری به عبد مناف

[ویرایش]

دلیل بر این مطلب، وصیت پدرش عبدالمطلب است که در آن به ابوطالب نسبت به پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله سفارش کرده، می‌گوید: «ای عبد مناف پس از خود تو را به (حمایت از) موحدی سفارش می‌کنم که پس از پدرش بی‌همتاست».
[۳] امین عاملی، سید محسن، أعیان الشیعة، ج ‌۱، ص ۳۲۴، دارالتعارف‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌.


کنیه

[ویرایش]

ابوطالب نیز کنیه آن حضرت است که به مناسبت فرزند بزرگش «طالب»، بوده است.
[۴] امین عاملی، سید محسن، أعیان الشیعة، ج ‌۱، ص ۳۲۴، دارالتعارف‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، إعلام‌الوری، ص ۲۸۲، دارالکتب الإسلامیة، تهران.    
۲. عسقلانی، ابن حجر، الإصابة فی تمییز الصحابة، محقق، عبد الموجود، عادل احمد، معوض، علی محمد، ج ‌۷، ص ۱۹۶، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.    
۳. امین عاملی، سید محسن، أعیان الشیعة، ج ‌۱، ص ۳۲۴، دارالتعارف‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌.
۴. امین عاملی، سید محسن، أعیان الشیعة، ج ‌۱، ص ۳۲۴، دارالتعارف‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار