وضو در حال حرکتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حرکت، وضو، موالات.

پرسش: ۱. آیا راه رفتن قبل از مسح سر و پا موالات را به هم می‌زند؟ ۲. تا چه اندازه می‌توان در هنگام شستن دست‌ها راه رفت و بعد از آن مسح سر یا پا را کشید؟

پاسخ: صِرف راه رفتن، ضررى به موالات وارد نمى‌كند.


راه رفتن هنگام وضو

[ویرایش]

صِرف راه رفتن، ضررى به موالات وارد نمى‌كند.

حد راه رفتن

[ویرایش]

راه رفتن حد معینی ندارد؛ ولی نباید به گونه‌ای عمل کرد که به موالات و پی‌در‌پی بودن وضو لطمه وارد کند.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «وضو در حال حرکت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار