ورود اسلام به ایرانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: ایران، اسلام، ساساني
پرسش: بسیاری شبهه میکنند ورود اسلام به ایران با جنگ بوده و هزاران ایرانی کشته شدند وصد ها نفر به اسارت رفتند و آثار کشور توسط مسلمانان از بین برده شد و گفته میشود ایرانیان قرنها قبل از اعراب دین داشته و خدا پرست بودند و نیازی به اسلام نداشتند جواب این شبهات چیست ؟ لطفا منطقی و مستدل جواب دهید
پاسخ:


عدم اجبار پذیرش دین در اسلام

[ویرایش]

در اسلام پذيرش دین اجباري نيست و از منظر اسلام انسان ها در انتخاب دين آزاد هستند، همين طور در اسلام جنگ به منظور كشور گشايي و قدرت گرايي وتحميل عقيده جايز نيست.

علت حمله به ایران

[ویرایش]

حمله مسلمانان در ایران هم به منظور اجبار ايرانيان به پذيرش اسلام نبود واسلام با شمشیر وارد اين كشور نشد، بلكه اين حمله به منظور آزادی ايران از قيد و ظلم حاكمان كشور صورت گرفت. تاريخ نشان مي دهد كه حاكمان برمردم ايران ظلم و آنان از حکومت و رهبران خود راضي نبودند. گرچه حمله اعراب به ايران برخي از آثار منفي را در پي داشت، ولي اين حمله موجب گرديد كه زمينه گسترش اسلام در كشور فراهم گردد. شايد اگر چنين رخ‌دادي اتفاق نمي‌افتاد، زمينه گرايش مردم ايران به اسلام فراهم نمي‌شد و مردم ايران از نعمت بزرگ اسلام محروم مي شدند و بر همان دين آبا و اجداد خود باقي مي ماند و اين فاجعه بزرگي بود كه جامعه ايران را تهديد مي كرد. زمينه هاي پذيرش اسلام قبل از جنگ در ايران وجود داشت، چنانكه در زمان حيات پیامبر(ص) و پيش از ورود اسلام به ايران، بسياري از ايرانيان ساكن در يمن، اسلام آوردند و جزء مسلمانان فداكار در راه اسلام شدند. عده زيادي از مردم بحرين ـ كه در آن روز محل سكونت ايرانيان بود ـ در اثر تبليغات به اسلام گرويدند. حتي حاكم آنجا كه دست نشانده پادشاه ايران بود، مسلمان شد. ايرانيان در اين دو جا به صورت گروهي اسلام را پذيرفتند و بعضي نيز به صورت فردي اسلام آوردند و در رأس آنها سلمان فارسي است.

← مهم ترین عامل شکست ایرانیان


مسلمانان درآن زمان آن چنان قدرت نداشتند كه گفته شود اسلام با قدرت ايرانيان را مسلمان نمود، زيرا جنگ ميان اسلام و ايران در زماني رخ داد كه ايران يكي از دو قدرت درجه اول بود كه بر جهان حكومت مي كردند. بقيه كشورها تحت الحمايه آنها بودند يا باجگزار آنها. ايرانيان از نظر وسايل جنگي و سرباز و فراواني جمعيت و امتيازات ديگر، برتري فوق العاده نسبت به مسلمانان داشتند. جمعيت آن روز اين كشور را با توجه به گستردگي آن، حدود ۱۴۰ ميليون تخمين زده اند كه گروه بي شماري از آنان سرباز بودند. در حالي كه سربازان اسلام به شصت هزار نمي رسيد و اين گروه از نظر آشنايي با فنون جنگي در مقايسه با ايران، در سطح پايين قرار داشتند. با اين اوصاف ، محال است جمعيتي با اين شرايط، بر حكومت ساسانی پيروز شود و آن را به كلي محو و نابود سازد.
[۱] مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام وايران ، قم، جامعه مدرسين ، ۱۳۶۲، ص۷۷
مهم ترين عامل شكست را بايد در نارضايتي ايرانيان از وضع دولت و آيين و رسوم اجحاف آميز آن زمان دانست؛
[۲] مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام وايران ، قم، جامعه مدرسين ، ۱۳۶۲، ص۷۷ و ۷۶
چرا كه رژیم حاكم و اوضاع اجتماعي و ديني در آن روز به قدري فاسد و خراب بود كه تقريبا همه مردم ناراضي بودند. ايرانيان بعد از پيروزي عرب ها، در اثر تماس با مسلمانان و آشنايي با دين اسلام به مرور و تدريجا اسلام را اختيار كردند. چنين نبود كه به زور اسلحه و يك باره اسلام را بپذيرند. اسلام در اوايل قرن اول وارد ايران شد اما بيشتر ايرانيان از اوايل قرن سوم به بعد به اسلام گرويدند.
[۳] مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام وايران ، قم، جامعه مدرسين ، ۱۳۶۲، ص۷۷


آمار کشته شدگان جنگ

[ویرایش]

درباره كشته شدگان اين جنگ بايد گفت: البته در اين جنگ برخي كشته شدند، اما كشته شدگان درآن حد نبود كه برخي گزارش كرده اند. به عبارت ديگر نسبت به آمار كشتگان در اين جنگ بايد دانست بيش تر مطالبي كه مورخان در باره جنگ هاي صدر اسلام نوشته اند، از تاريخ طبري مي باشد، كه پذيرش هر كدام نياز به بررسي دقيق دارد.

← بررسی کتاب طبری


طبری مطالب تاريخي را از راويان مختلف نقل مي كند كه برخي دروغگو و غير موثق بوده اند، از جمله سیف بن عمر كه خيلي از مطالب مربوط به جنگهاي ايران و عربها و مطالبي را كه از علی و فرزندان وي در اين باره نقل شده، از طريق وي است.

←← کلام جواد علی در مورد کتاب تاریخ طبری


جواد علی (از مورخان) معتبر مي گويد: طبري در استفاده از مآخذ، اصول اهل حديث را در نظر نگرفته و از چهره هاي ضعيف هم روايت كرده است. او روايات سيف بن عمر را كه متهم به زندقه است و خود طبري هم نظر مساعدي نسبت به وي ندارد،
[۴] رسول جعفريان، منابع تاريخ اسلام، قم، انتشارات انصاريان، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص ۱۵۹-۱۶۰
نقل مي كند. در مورد آمار كشته شدگان طرفين در كتاب هاي تاريخي آمار گوناگون است. ضمن آنكه مبالغه آميز است.
[۵] باقر شريف قرشي، حيات الامام الحسن بن علي، قم، دارالكتب العلميه، ج۱، ص۱۲۸
مانند آنكه طبري مي گويد صدهزار تن از ايرانيان كشته شدند.
[۶] ابي جعفر محمد بن جرير طبري، تاريخ الطبري، تحقيق: مراجعة و تصحيح نخبة من العلماء الأجلاء، بيروت - لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج ۵، ص ۱۸۲۹


نتیجه

[ویرایش]

همان گونه كه بيان شد بيش تر مورخين آمارها را از سیف بن عمر تمیمی گرفته اند كه او دروغ ساز است بنا بر اين آمار واقعي و صحيحي در دست نيست. در اين باره به كتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ، شهید مطهری مراجعه نماييد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام وايران ، قم، جامعه مدرسين ، ۱۳۶۲، ص۷۷
۲. مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام وايران ، قم، جامعه مدرسين ، ۱۳۶۲، ص۷۷ و ۷۶
۳. مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام وايران ، قم، جامعه مدرسين ، ۱۳۶۲، ص۷۷
۴. رسول جعفريان، منابع تاريخ اسلام، قم، انتشارات انصاريان، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص ۱۵۹-۱۶۰
۵. باقر شريف قرشي، حيات الامام الحسن بن علي، قم، دارالكتب العلميه، ج۱، ص۱۲۸
۶. ابي جعفر محمد بن جرير طبري، تاريخ الطبري، تحقيق: مراجعة و تصحيح نخبة من العلماء الأجلاء، بيروت - لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج ۵، ص ۱۸۲۹


منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی    


رده‌های این صفحه : تاریخ ایران | تاریخ خلفاء | فتوحات
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار