وحدت از منظر امام علیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: امام علی، وحدت، مسلمانان، انسان‌ها،

پرسش: دیدگاه امام علی (علیه‌السّلام) درباره وحدت و برادری چیست؟

پاسخ: با مراجعه به عقائد و افکار امام اول شیعیان، چنین به دست می‌آید که ایشان نه فقط قائل به وحدت بین مسلمانان، بلکه معتقد به وحدت و همبستگی بین همه افرادی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند.


اقدام امام علی برای وحدت

[ویرایش]

بزرگ مرد عرصه وحدت؛ امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) است که در این راه از حقوق مسلم خود، چشم پوشی می‌کند و با سخاوت هر چه تمام، همه چیز خود را فدای اسلام می‌کند و با سختی زیاد و رنج طاقت فرسا، برای حفظ وحدت بین مسلمانان، صبر پیشه می‌کند.
[۱] شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، خطبه ۳، ص۴۸، هجرت، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
هیچ کس به اندازه ایشان نسبت به این امر اهتمام نداشت. حضرت علی (علیه‌السّلام) در این مسئله نیز به دنبال جلب رضایت پروردگار و نیل به ثواب الهی و جایگاه ارزشمند اخروی بود.
[۲] شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۴۶۶.


← وحدت هدیه‌ای الهی


امام علی (علیه‌السّلام) به وحدت بین مسلمانان، به چشم هدیه‌ای الهی می‌نگرند که موجب الفت و مودت بین آنها شده و مؤمنان در سایه آن، به آرامش و امنیت دست پیدا می‌کنند؛ نعمتی که ارزش آن بی انتها و اهمیتش فوق العاده است.
[۳] شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۲۹۸.
با توجه به این که وحدت نیاز به مشترکات و محور دارد، می‌بینیم که محور وحدت در اندیشه امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، دین اسلام است که بر اساس آن همه مسلمانان با هم برادر و برابر هستند.
[۴] شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۱۶۸.

در مقابل، از هم گسیختگی و تشتت را فاقد هر گونه مزیت و خیری دانسته
[۵] شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۲۵۵.
و عامل آن را خبث باطنی و بد دلی‌ها می‌داند.
[۶] شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۱۶۸.


← وحدت و همبستگی


خلاصه؛ با مراجعه به عقائد و افکار امام اول شیعیان، چنین به دست می‌آید که ایشان نه فقط قائل به وحدت بین مسلمانان، بلکه معتقد به وحدت و همبستگی بین همه افرادی است که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند. دوستی با هم کیشان خود به عنوان برادران دینی و با دیگر افراد به عنوان یک انسان که در خلقت و آفرینش از یک جنس هستند از آموزه‌های این امام راستین است.
[۷] شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۴۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، خطبه ۳، ص۴۸، هجرت، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
۲. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۴۶۶.
۳. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۲۹۸.
۴. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۱۶۸.
۵. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۲۵۵.
۶. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۱۶۸.
۷. شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة، صبحی صالح، ص۴۲۷.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «وحدت از منظر امام علی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۲۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار