هرولهذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: هروله.
پرسش: معنای هروله چیست؟ چرا در مجلس عزاداری امام حسین علیه‌السلام هروله می‌کنند؟ و آیا درست است یا نه؟
پاسخ:


هروله

[ویرایش]

هروله به معنای راه رفتن بین راه رفتن عادی و معمولی و دویدن است.
[۱] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ج ۱۱، ص ۶۹۵، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.


← اعمال مستحبی


هروله یکی از اعمال مستحبی در بخشی از سعی صفا و مروه است.

← حالت سردرگمی


حالت هروله نشان از نوعی سردرگمی و حیرت دارد؛ شاید به همین دلیل عده‌ای در عزای امام حسین علیه‌السلام این‌گونه رفتار می‌کنند.

← موافق با شرع


سبک و شیوه‌های عزاداری اگر مخالف شرع نباشد، مجاز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق، داودی، صفوان عدنان، ج ۱۱، ص ۶۹۵، دارالعلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : عزاداری | نهضت عاشورا
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار