نیت نمازذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نیت نماز، ما فی‌الذمه.

پرسش: در مورد نمازی که نمی‌دانیم وقتش گذشته یا نه، باید چه نیتی نماز بخوانیم (ما فی‌الذمه) یا نیت دیگر؟

پاسخ:


فتوای آیت الله خامنه‌ای

[ویرایش]

وقوع يک رکعت نماز در داخل وقت براى اين که نماز، ادا محسوب شود، کافى است و در صورت شک در اين که وقت لااقل به مقدار يک رکعت باقى است يا خير، نماز را به قصد ما فى‌الذمّه بخوانيد.

فتوای آیت الله وحید خراسانی

[ویرایش]

در مفروض سؤال در صورتى كه نمى‌داند قضا شده يا نه، بايد بنا بگذارد بر اين‌كه هنوز وقت باقى است و لذا مى‌تواند نيت ادا نمايد و هم‌چنين مى‌تواند نيت ما فى‌الذمه كند و اگر نماز را به نيت ادا بخواند و بعد بفهمد قضا شده، در صورتى كه به قصد امتثال امر واقعى خوانده، صحيح است و هم‌چنين برعكس اگر به نيت قضا خوانده و بعد بفهمد ادا بوده، در صورتى كه به قصد امتثال امر واقعى خوانده صحيح است.

فتوای آیت الله سیستانی

[ویرایش]

به نیت ما فی‌الذمه کافی است.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «نیت نماز»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۱۴.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار