نیت اعتکافذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نیت، اعتکاف.

پرسش: زمان نيت اعتکاف چه وقت است؟ آيا مى‌توان اول شب نيت کرد؟

پاسخ: وقت نيت اعتکاف، اول طلوع فجر روز اول است.


زمان نیت اعتکاف

[ویرایش]

وقت نيت اعتکاف، اول طلوع فجر روز اول است.

درستی نيت اول شب

[ویرایش]

نيت اول شب در صورتى صحيح است که اول شب شروع در اعتکاف کرده باشد.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «کارهای حرام در اعتکاف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار