نیاز به پرخوریذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:لاغری،پرخوری.
پرسش:اگر فردی لاغر باشد و نیاز به پرخوری داشته باشد و با توجه به تأکید روایات به عدم پرخوری چه باید کرد؟

فهرست مندرجات

۱ - پاسخ

پاسخ

[ویرایش]
آنچه در روایات مورد نکوهش واقع شده، پرخوری به معنای خوردن افراطی و بیش از اندازۀ مورد نیاز بدن است. افراد لاغر نیز باید برای جبران ضعف خود، رژیم غذای متناسبی را دنبال کنند، نه آن‌که به پرخوری مفرط روی آورند که نگران تعارض رفتار خود با روایات باشند.


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار