نماز و شرب خمرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نماز، شرب خمر، باطل.

پرسش: آيا خوردن مشروبات الکلی حتى به ميزان ناچيز نماز را تا چهل روز (بر اساس برخی روایات) باطل مى‌كند؟

پاسخ:


قبول نشدن نماز شارب خمر

[ویرایش]

منظور اين است که شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است، نه اين‌که با شرب خمر وجوب اداى نماز و روزه ساقط شود و قضا واجب گردد، يا جمع بين ادا و قضا لازم شود.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «نماز و شرب خمر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۶/۰۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار