نماز نافله در سفرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نماز نافله، مسافر، سفر.

پرسش: مسافر، نماز نافله کدام‌یک از نمازهای واجب یومیه را نباید بخواند؟ آیا نافله نماز صبح و مغرب هم ساقط می‌شود؟

پاسخ: مسافر نباید در سفر، نافله‌های ظهر، عصر و عشا را بخواند.


نماز نافله مسافر

[ویرایش]

در سفر، نافله‌های ظهر، عصر و عشا ساقط است و نبايد خوانده شود.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «نماز نافله در سفر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار