نماز خواندن زنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نمازهای یومیه، قرائت.
پرسش: کیفیت قرائت نمازهای یومیه را ذکر کنید؟
پاسخ:


بلند و آهسته خواندن نماز

[ویرایش]

وظیفه زنان را نسبت به بلند و آهسته خواندن نماز ( جهر و اخفات ) می‌توان در دو قسم دسته‌بندی کرد:

۱. نماز ظهر و عصر

[ویرایش]

حمد و سوره نماز ظهر و عصر که باید آهسته بخواند.
[۱] توضیح المسائل مراجع، مسئله ۹۹۲.


۲. نماز صبح، مغرب و عشا

[ویرایش]

حمد و سوره نماز صبح، مغرب و عشا که این دو صورت دارد:
أ. در صورتی که نامحرم صدایش را نشنود.
ب. در صورتی که نامحرم صدایش را می‌شنود.

← نشنیدن به‌وسیله نامحرم


در صورت اول مراجع معظم تقلید، می‌فرمایند: زن می‌تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند.
[۲] توضیح المسائل مراجع، مسئله ۹۹۴.


← شنیدن به‌وسیله نامحرم


اما در صورت دوم اکثر مراجع معظم تقلید می‌فرمایند: بنابر احتیاط واجب باید آهسته بخواند.

←← فتوای مراجع دیگر


بعضی از مراجع دیگر می‌فرمایند: بنا بر احتیاط مستحب آهسته بخواند.
[۳] آیت الله زنجانی: بنابر احتیاط مستحب آهسته بخواند؛ آیت الله مکارم:احتیاط مستحب آن است که آهسته بخواند؛ آیات عظام خویی، تبریزی: اگر نامحرم صدایش را بشنود، بنا بر احتیاط آهسته بخواند.

عده‌ای دیگر از مراجع عظام تقلید در زمانی‌که شنواندن صدا به نامحرم حرام است، به آهسته خواندن فتوا می‌دهند.
[۴] آیت الله سیستانی: و موردی باشد که شنواندن صدا به نامحرم حرام است، باید آهسته بخواند و اگر عمداً بلند بخواند، بنابر احتیاط نمازش باطل است.

بنابراین اگر نمازگزار در جایی که باید نماز را آهسته بخواند عمداً بلند خواند، نمازش باطل است؛
[۵] توضیح المسائل مراجع، مسئله ۹۹۵.
بدیهی است صرفاً به خاطر حضور قلب بیشتر و امثال آن نمی‌توان شرایط صحت نماز را رعایت نکرد.
آیت الله بهجت: بنا بر اظهر اگر نامحرم صدایش را بشنود، باید آهسته بخواند؛ در صورتی که شنیدن صدای او حرام باشد؛ مثلاً ترس فتنه و لذت بردن در بین باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع، مسئله ۹۹۲.
۲. توضیح المسائل مراجع، مسئله ۹۹۴.
۳. آیت الله زنجانی: بنابر احتیاط مستحب آهسته بخواند؛ آیت الله مکارم:احتیاط مستحب آن است که آهسته بخواند؛ آیات عظام خویی، تبریزی: اگر نامحرم صدایش را بشنود، بنا بر احتیاط آهسته بخواند.
۴. آیت الله سیستانی: و موردی باشد که شنواندن صدا به نامحرم حرام است، باید آهسته بخواند و اگر عمداً بلند بخواند، بنابر احتیاط نمازش باطل است.
۵. توضیح المسائل مراجع، مسئله ۹۹۵.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : احکام نماز | فقه
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار