نماز تحیت مسجدذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مسجد، نماز تحیت، حق مسجد، نماز واجب، نماز مستحب.

پرسش: آیا نماز تحیت مسجد مستحب است؟ (در کتابی به یکی از حقوق مسجد اشاره شده بود و آن این‌که کسی که به مسجد می‌رود، حق مسجد است که در آن دو رکعت نماز بخواند. حال سؤال بنده این است که آیا این کار مستحب است یا اگر به مسجد رفتیم و دو رکعت نماز نخواندیم٬ در روز قیامت آن مسجد می‌تواند از ما واقعاً طلب‌کار باشد؟).

پاسخ: با توجه به روایاتی که درباره حقوق و احترام به مسجد نقل شده، اگر کسی وارد مسجد شود، اما نمازی ـ واجب یا مستحب ـ نخواند، در روز قیامت، آن مسجد از او طلب‌کار شده و از او پیش خداوند شکایت می‌کند.


نماز تحیت مسجد

[ویرایش]

درباره حق مسجد، در کتاب‌های حدیثی روایاتی آمده است که از آن جمله روایاتی است که در آن به خواندن دو رکعت نماز تحیت مسجد سفارش شده است:

← روایتی از پیامبر


پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) فرمودند: «هرگاه یکی از شما وارد مسجد می‌شود، ننشیند تا آن‌که دو رکعت نماز بگزارد».

← روایتی از امام علیامام علی (علیه‌السلام) فرمودند: «از جمله حقوق مسجد، این است که هرگاه بدان پا نهادی، دو رکعت نماز بگزاری، و از جمله حقوق آن دو رکعت، این است که در آن‌ها "ام القرآن سوره حمد) " را بخوانی».

حکم شرعیِ نماز تحیت

[ویرایش]

ازاین‌رو در احکام شرعی مسجد آمده است: وقتی انسان وارد مسجد می‌شود، مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند، کافی است.
[۵] امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ج۱، ص۵۰۸، قم، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.


مراد از نماز تحیت

[ویرایش]

و مقصود از نماز تحیت آن است که حرمت مسجد به واسطه نشستن بدون نماز هتک نشود.
بنابراین کسی که به قصد به جا آوردن نماز واجب یا نماز مستحب در مسجد حاضر می‌شود، همین قدر که بعد از ورود به مسجد و قبل از آن‌که بر زمین بنشیند، نمازی را شروع کند، در واقع نماز تحیت مسجد را نیز به جای آورده است، اگرچه قرار دادن نماز مستقلی به عنوان نماز تحیت مسجد، افضل است.

بیان یک نکته

[ویرایش]


گفتنی است که با توجه به روایاتی که درباره حقوق و احترام به مسجد نقل شده، اگر کسی وارد مسجد شود، اما نمازی ـ (واجب یا مستحب) ـ نخواند، در روز قیامت، آن مسجد از او طلب‌کار شده و از او پیش خداوند شکایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن، سنن الدارمی، ص۳۵۳، محقق، غمری، نبیل هاشم، بیروت، دارالبشائر، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.    
۲. بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) و سننه و ایامه (صحیح البخاری)، ج۱، ص۹۶، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۳. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۱، ص۲۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.    
۴. ابن‌حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، ج۱، ص۱۵۰، محقق، فیضی، آصف، قم، مؤسسة آل البیت (علیه‌السلام)، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.    
۵. امام خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ج۱، ص۵۰۸، قم، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
۶. عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۶۴، حاشیه:سلطان العلماء، حسن بن محمد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۷. شیخ صدوق، محمد بن علی، لخصال، ج۱، ص۱۷۴ ۱۷۵، محقق، غفاری، علی‌اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «نماز تحیت مسجد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار