نماز بر پیامبرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نماز بر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله.
پرسش: چه فردی بر پیکر پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ نماز خواند؟
پاسخ:


نماز بر پیامبر

[ویرایش]

بر اساس منابع معتبر تاریخی، تمام مسلمانانی که مایل به اقامه نماز بر پیکر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بودند، گروه گروه نزد بدن آن حضرت حاضر شده و بدون آن‌که امام جماعتی داشته باشند، با نماز خود، آخرین وداع را با پیامبرشان انجام دادند و این موضوع، تنها شامل مردان هم نبوده؛ بلکه زنان و کودکان نیز از این فیض، بی‌بهره نماندند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن هشام، السیرة النبویة، ج ۲، ص ۶۶۳، دارالمعرفة، بیروت، بی‌تا.    
۲. شیخ مفید، الارشاد، ج ۱، ص ۱۸۸، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست.    


رده‌های این صفحه : تاریخ اسلام | رحلت پیامبر
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار