نقش پدر حضرت موسی در زندگی ایشانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: تولد، عمران، فرعون، عمرام، حضرت موسی (علیه‌السّلام).

پرسش: در قرآن و دیگر گزارش‌ها از مادر حضرت موسی (علیه‌السّلام) بارها سخن به میان آمده، اما گزارشی در مورد پدر ایشان می‌خواستم؟

پاسخ: این‌که از برخی افراد، گزارش کمتری در تاریخ وجود داشته باشد، موضوع عجیبی نبوده و حتی در تاریخ معاصر نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در همین راستا پدر حضرت موسی (علیه‌السّلام)، دارای نقش اجتماعی کمتری نسبت به فرزندش بود؛ ازاین‌رو فقدان و یا کمبود گزارش تاریخی در مورد او امر چندان عجیبی نیست. بویژه ایشان که در دوره ‌خفقان حکومت فرعون زندگی می‌کرد.


پدر حضرت موسی

[ویرایش]

نام پدر حضرت موسی (علیه‌السّلام)، عمران‌ بن‌ یصهر بن قاهث (ناهب)، (قاهت) بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم‌ (علیه‌السّلام) است. نام عمران در کتاب مقدس به عمرام پسر ﻗﻬﺎت پسر لاوی پسر یعقوب (علیه‌السّلام) ذکر شده است.
[۵] تورات، عهد قدیم، خروج، ۶، شجره نامه موسی و‌ هارون.
عمر او را صد و چهل هفت یا صد و سی و هفت
[۷] عهد قدیم، خروج، ۶، شجره نامه موسی و‌هارون.
سال ذکر کرده‌اند که در هنگام تولد حضرت موسی (علیه‌السّلام) عمر او هفتاد سال بود.

مادر حضرت موسی

[ویرایش]

نام همسر عمران را که از آنها صاحب فرزندانی به نام موسی و‌ هارون
[۱۱] عهد قدیم، خروج، ۶، شجره نامه موسی و‌ هارون.
و مریم
[۱۲] عهد قدیم، اعداد، ۲۶، دومین سرشماری.
شد را یوکابد،
[۱۳] عهد قدیم، خروج، ۶، شجره نامه موسی و‌ هارون.
نخیب، افاخیه و بوخائید ذکر کرده‌اند.

نقش اجتماعی پدر حضرت موسی

[ویرایش]

با جست‌وجوی انجام شده، تنها گزارشی از او هنگام فرمان فرعون به کشتن فرزندان پسر یافتیم که نشان از اعتقاد او به خدا دارد. او در پاسخ بنی اسرائیل که بعد از این فرمان به دنبال آن بودند که دیگر فرزندی نیاورند، گفت:
«...فَاِنَّ اَمْرَ اللَّهِ وَاقِعٌ وَ لَوْ کرِهَ الْمُشْرِکونَ اللَّهُمَّ مَنْ حَرَّمَهُ فَاِنِّی لَا اُحَرِّمُهُ وَ مَنْ تَرَکهُ فَاِنِّی لَا اَتْرُکه...؛ کار خدا واقع خواهد شد، اگر چه مشرکان نخواهند. خدایا هر کسی آن‌را حرام بداند، من آن‌را حرام نمی‌دانم و هر کسی آن‌را ترک کند، من آن‌را ترک نخواهم کرد...».
با این وجود باید گفت؛ این‌که از برخی افراد، گزارش کمتری در تاریخ وجود داشته و یا اساساً گزارشی وجود نداشته باشد، موضوع عجیبی نبوده و حتی در تاریخ معاصر نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در همین راستا پدر حضرت موسی (علیه‌السّلام)، دارای نقش اجتماعی کمتری نسبت به فرزندش بود؛ ازاین‌رو فقدان و یا کمبود گزارش تاریخی در مورد او (و نیز اشخاصی از این دست) امر چندان عجیبی نیست. بویژه ایشان که در دوره ‌خفقان حکومت فرعون زندگی می‌کرد.
این‌که به مادر ایشان بیشتر پرداخته شده نیز دلیلش آن است که بر خلاف پدر موسی (علیه‌السّلام)، مادر حضرتشان هنگام بروز معجزاتی؛ مانند سالم ‌ماندن گهواره موسی در نیل، شیرنخوردن موسی از فرد دیگری جز مادرش و... نقش مستقیم داشته است.
در همین راستا، در قرآن کریم نیز بارها از مادر موسی (علیه‌السّلام) نام برده شده است، اما از پدر حضرتشان تنها یک‌بار و آن هم بر اساس برخی تفاسیر، سخن به میان آمده است، آنجا که در آیه ۳۳ سوره آل عمران به نقل از پروردگار آمده است: «اِنَّ اللَّهَ اصْطَفی‌ آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ اِبْراهیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمین‌» که برخی از مفسران، مراد از «عمران» در آیه را پدر حضرت موسی (علیه‌السّلام) دانسته و گروهی نیز آن را به پدر حضرت مریم (سلام‌الله‌علیهم) تفسیر کرده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر.ک:سایت اسلام کوئست، مقاله «معنای عمران و عمرام».    
۲. ابن جوزی، عبد‌الرحمن بن علی‌، المنتظم، ج۱، ص۳۳۱، ‌ محقق، عطا، محمد عبد القادر، عطا، مصطفی عبد القادر، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.    
۳. ابن خلدون، عبد‌الرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ج۱، ص۱۵، تحقیق، خلیل شحادة، بیروت، دار الفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.    
۴. مقدسی، مطهر بن طاهر، البدء و التاریخ، ج۳، ص۸۱، بور سعید، مکتبة الثقافة الدینیة، بی‌تا.    
۵. تورات، عهد قدیم، خروج، ۶، شجره نامه موسی و‌ هارون.
۶. ابن اثیر جزری، علی، الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۱۶۹، بیروت، دار صادر، ۱۳۸۵ق.    
۷. عهد قدیم، خروج، ۶، شجره نامه موسی و‌هارون.
۸. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، ج۱۳، ص۵، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۹. ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۰. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، بحار الانوار، ج‌۱۳، ص۵.    
۱۱. عهد قدیم، خروج، ۶، شجره نامه موسی و‌ هارون.
۱۲. عهد قدیم، اعداد، ۲۶، دومین سرشماری.
۱۳. عهد قدیم، خروج، ۶، شجره نامه موسی و‌ هارون.
۱۴. مجلسی، محمد‌باقر، بحار الانوار، بحار الانوار، ج۱۳، ص۵.    
۱۵. ر.ک:سایت ویکی پرسش، مقاله «مادر حضرت موسی».    
۱۶. ر.ک:سایت اسلام کوئست، مقاله «نام فرعون روزگار حضرت موسی ».    
۱۷. شیخ صدوق، کمال‌الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۱۴۷، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.    
۱۸. آل عمران/سوره۳، آیه۳۳.    
۱۹. طباطبایی، محمد‌حسین، تفسیر المیزان، ج۳، ص۲۶۰، ترجمه.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «نقش پدر حضرت موسی در زندگی آن حضرت»، تاریخ بازیابی۱۴۰۱/۲/۲۱.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار