نام های خداذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: نام های خدا،دعای جوشن کبیر.
پرسش:لطفاً در خصوص نام های خداوند و همچنین معانی و مفاهیم هر کدام از آنها را توضیح دهید؟
پاسخ : قرآن کریم می فرماید:"برای خداست تمامی اسمایی که بهترین اسماء است، پس او را عبادت کنید و با آنها به سویش توجه نمایید."


اسماء خداوند

[ویرایش]

برای خداوند اسماء و صفات فراوانی است، تعداد زیادی از این اسماء و صفات در دعای جوشن کبیر آمده است. همه اسماء خداوند ، بریک معنای کمالی دلالت می کند، آن هم کمالی که مخلوط با نقص و یا عدم نباشد، و اگر هم هست، باید تفکیک معنای کمالی از آن معنای نقصی و عدمی ممکن باشد و در این صورت است که می توان به خدا اسناد داد. شیخ جمال الدین، احمد بن فهد در عدة الداعی از قول امام رضا (علیه السلام) از پدرش از پدرانش، از امام علی (علیه السلام)، نقل کرده است که فرمود: بدرستی که خداوند را ۹۹ اسم است . در قرآن کریم نیز اسماء و صفات متعددی برای خداوند ذکر شده است. دعای جوشن کبیر در حدود هزار اسم و صفت از اسماء و صفات الهی را در خود دارد.
[۴] نک :مفاتیح الجنان ، ترجمه دعای جوشن کبیر.
بیان معانی و مفاهیم هر کدام از این اسماء شاید در این جواب میسر نباشد. شما می توانید به برخی از کتب و تفاسیر و ترجمه های موجود قرآن مراجعه کنید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره اعراف/۷، آیه۸۰.    
۲. حلی، احمدبن فهد، عدة الداعی، ص ۲۹۸.    
۳. http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=۴۸۹۷    
۴. نک :مفاتیح الجنان ، ترجمه دعای جوشن کبیر.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست    


رده‌های این صفحه : اسماء الهی | خدا شناسی | کلام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار