نام خدا بودن رمضانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: رمضان، خداوند متعال.

پرسش: درست است که می‌گویند: «رمضان» نام خداست؟


بکار بردن لفظ رمضان

[ویرایش]

عده‌ای با استناد به برخی احادیث، معتقدند که «رمضان»، از نام‌های خداوند متعال است. از این‌رو، تأکید شده که آن را بدون افزودنِ واژۀ «ماه» به کار نبرند، حتی شایسته نیست که عباراتی چون: «این، رمضان است»، «رمضان آمد»، «رمضان را روزه گرفتم» و...را به زبان آورد و هر کس چنین کند، باید به عنوان کفّاره این سخن، صدقه بدهد و روزه بگیرد.

اشکال

[ویرایش]

امّا این روایات به دلایل ذیل، هم سندشان مخدوش است و هم دلالتشان نارساست:
یک.هیچ یک از روایات مورد اشاره، از نظر سند، معتبر نیستند؛
دو.در روایاتی که نام‌های خداوند را بر شمرده‌اند، از رمضان، نامی برده نشده است؛
سه.در بسیاری از روایات نقل شده از پیامبر، کلمۀ «رمضان» بدون واژۀ «ماه» در اوّل آن، به‌کار رفته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر.ک:بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۴، ص۳۳۹، ح۷۹۰۴.    
۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۷۰.    
۳. ر.ک:طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۲۶.    
۴. محمدی‌ری‌شهری، محمد، ماه خدا، ص۱۴ - ۱۵.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «نام خدا بودن رمضان» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۳.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار