نام جبرئیل و میکائیل در قرآنذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: جبرئیل، میکائیل،آیه، سوره بقره، خدا، معرب.

پرسش: چرا در آیه ۹۸ سوره مبارکه بقره، حضرات جبرئیل و میکائیل (علیه‌السّلام) به صورت «جبریل» و «میکال» نامیده شدند؟

پاسخ اجمالی: اختلاف در تلفظ، ناشی از دخیل و معرب بودن این واژه‌ها است؛ چون در فرایند وارد شدن یک واژه از زبانی به زبان دیگر، ممکن است تلفظ‌های مختلفی از آن در جامعه مقصد رواج یابد.


علت تلفظ جبریل و میکال در قرآن

[ویرایش]

نام "جبریل" سه بار، و نام "میکال" یک‌بار در قرآن مجید آمده و نام این دو فرشته بزرگ الهی در این کتاب مقدس به صورت "جبرئیل" و "میکائیل" ذکر نشده است.
البته در گزارش‌های تاریخی و روایی و نیز در گفت‌وگوهای معمولی مسلمانان، جبرئیل و میکائیل هر دو با همزه و یاء نیز تلفظ می‌شوند.
جمعی عقیده دارند که "جبریل" لفظی است عبرانی و اصل آن "جبرئیل" به معنای "مرد خدا" یا "قوت خدا" است؛ یعنی "جبر" به معنای "قوت" یا "مرد" و "ئیل" به معنای "خدا" است.
و این اختلاف در تلفظ، ناشی از دخیل و معرب بودن این واژه‌ها است؛ چون در فرایند وارد شدن یک واژه از زبانی به زبان دیگر، ممکن است تلفظ‌های مختلفی از آن در جامعه مقصد رواج یابد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۹۷، ۹۸.    
۲. تحریم/سوره۶۶، آیه۴.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۹۸.    
۴. ر.ک:مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۱، ص۳۶۳، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «نام جبرئیل و میکائیل در قرآن»، تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۱۲/۲۴.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار