نامیده شدن پیامبر به ابن ابی‌کبشه توسط مشرکانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: پیامبر اکرم، مشرکان، ابوجهل، ابن ابی‌کبشه.

پرسش: ‌چرا برخی اهل مکه به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) «ابن ابی کبشه» می‌گفتند؟

پاسخ اجمالی: یکی از نام‌هایی که به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و عموماً توسط مشرکان نسبت داده میشود «ابن ابی کبشه» است. برای نسبت دادن پیامبر به این نام، چندین علت وجود دارد، ازجمله: توهین و استهزای پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ابوکبشه کنیه جد مادری حضرت، ابوکبشه کنیه همسر مادر رضاعی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ابوکبشه کنیه یکی از اجداد حضرت.


نسب دادن پیامبر به ابن ابی‌کبشه

[ویرایش]

یکی از نام‌هایی که به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و عموماً توسط مشرکان (به طور مثال در برخی از روایات آمده است که بعد از معجزه دو نیم شدن ماه با اشاره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، مشرکان مکه گفتند: «این سحری است که ابن ابی‌کبشه شما را بدان مسحور کرده است! ») نسبت داده می‌شد، «ابن ابی کبشه» است.

علت نسب قرار دادن پیامبر

[ویرایش]

در این‌که چرا این نام به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نسبت داده می‌شد چندین وجه ذکر کرده‌اند:
۱. ابن ابی‌کبشه انسان نادانی در قبیله قریش بود که هرگاه می‌خواستند انسانی را مسخره کرده و سرزنش کنند او را به این نام می‌خواندند.
[۳] مجلسی، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی، ، ج۳، ص۶۰۰، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۴ق.
لذا بعید نیست کسانی مثل ابوجهل که پیامبر را به این نام می‌نامیدند، قصد توهین و استهزای ایشان را داشته باشند.
۲. قبل از پیامبر اسلام، شخصی از بنی‌خزاعه به نام ابن ابی‌کبشه بود که با قریش در پرستش بت‌ها مخالفت می‌کرد. از این‌رو، وقتی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بنای مخالفت علنی با بت‌ها داشت و آن‌را اعلان کرد و مردم را به دوری از بت‌ها دعوت کرد، قریش از باب تشبیه کار پیامبر با ابن ابی‌کبشه این نام را به ایشان دادند.
۳. ابوکبشه کنیه وهب بن عبدمناف جد مادری پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بود.
۴. ابوکبشه کنیه همسر مادر رضاعی پیامبر (حلیمه) بود.
۵. ابوکبشه کنیه عمرو بن اسد نجاری خزرجی از اجداد پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، اعلام الوری، ج۱، ص۸۵، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۳۳۸، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق.    
۳. مجلسی، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی، ، ج۳، ص۶۰۰، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۴ق.
۴. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۲، ص۸۴، بیروت، دار احیاء التراث العربی‌، ۱۴۰۳ق.    
۵. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج۴، ص۱۳، قم، کتابفروشی مرتضوی، ۱۴۱۶ق.    
۶. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۳۳۸، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق.    
۷. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۶، ص۳۳۹، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق.    
۸. واسطی زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس، ج۱۷، ص۳۴۷.    


منبع

[ویرایش]

سایت اسلام کوئست، برگرفته از مقاله "چرا برخی اهل مکه به پیامبر(ص) «ابن ابی کبشه» می‌گفتند؟"، تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۱۲/۱۳.    


رده‌های این صفحه : اجداد پیامبر | پیامبر اکرم | مشرکان
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار