مقدار زمان تکلم حضرت عیسی در کودکیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حضرت عیسی (علیه‌السّلام)، سخن گفتن، معجزه، کودکی، صحبت، تکلم، نوزادی.

پرسش: پس از سخن گفتن حضرت عیسی (علیه‌السّلام) در گهواره، ایشان قدرت تکلم مانند یک انسان بالغ داشتند؟ یا صرفاً در همان لحظه پس از سخن گفتن به حالت نوزاد معمول در آمدند و تا سنین بالاتر نتوانستند سخن بگویند؟

پاسخ: در قرآن کریم به اصل سخن گفتن حضرت عیسی (علیه‌السّلام) در نوزادی اشاره شده است. در معجزه‌ بودن آن هم نیازی نیست این تکلّم تا رسیدن به سن طبیعی ادامه داشته باشد. با‌این‌حال در برخی روایات نیز آمده است که آن‌حضرت (علیه‌السّلام) از روزی که در گهواره بود تا زمانی که در میان مردم به عنوان پیامبر حضور یافت با آنان سخن می‌گفت.


محدودیت تکلم

[ویرایش]

اصل سخن گفتن حضرت عیسی (علیه‌السّلام) در نوزادی قطعی بوده و در قرآن نیز به عنوان یک اعجاز از آن یاد شده است،
و در معجزه‌بودن آن هم نیازی نیست تا این تکلّم در ادامه و تا رسیدن به سن طبیعی سخن‌گفتن ادامه داشته باشد. با این وجود، در این زمینه روایات و نظراتی وجود دارد:
برخی معتقدند؛ معجزه سخن گفتن عیسای مسیح (علیه‌السّلام) در همان روزهای نخستین تولد تحقق یافت و پس از آن تا زمانی که سایر نوزادان به سخن می‌آیند، سخن نگفت:
روایتی از امام باقر (علیه‌السّلام) نیز مؤید این نظر است:
«...پس از این معجزه، حضرت عیسی (علیه‌السّلام) سخن نگفت تا این‌که سن ایشان به دو سال رسید».
همچنین از ابن عباس نقل است: مدت زمان سخن‌گفتن عیسی (علیه‌السّلام)‌ اندک و تنها در همان گهواره بود و بعدها تا زمانی که معمولاً کودکان به توانایی در سخن‌گفتن می‌رسند، سخن دیگری بر زبان نیاورد.

ادامه‌دار بودن تکلم

[ویرایش]

در طرف مقابل، گروه دیگر با استناد به فرازی از یک روایت که می‌گوید: «انَّ‌ عِیسَی‌ فِی‌ تِلْکَ‌ الْحَالِ‌ آیَةً لِلنَّاس‌»، معتقدند آن‌حضرت (علیه‌السّلام) از روزی که در گهواره بود تا زمانی که در میان مردم به عنوان پیامبر حضور یافت با آنان سخن می‌گفت. صاحبان این نظر، مراد از روایاتی که ناظر به قطع تکلم حضرتشان می‌باشد را آن می‌دانند که ایشان از زمان اولین سخن خود تا هفت سالگی در مورد نبوت و رسالت خویش صحبت نکرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مریم/سوره۱۹، آیه۲۹.    
۲. ر.ک:سایت ویکی پرسش، مقاله «داستان زندگی حضرت عیسی».    
۳. ر.ک:سایت اسلام کوئست، مقاله «محل تولد حضرت عیسی»    
۴. ر.ک:سایت ویکی پرسش، مقاله «تعداد فرشتگان در بشارت عیسی به حضرت مریم».    
۵. ر.ک:سایت اسلام کوئست، مقاله «معجزات حضرت عیسی در قرآن».    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۷۹۳، مقدمه، بلاغی‌، محمد جواد، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.    
۷. فخررازی، محمد، مفاتیح الغیب، ج۲۱، ص۵۳۰، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.    
۸. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج۱، ص۳۸۲، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.    
۹. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج۱، ص۲۸۳، تحقیق، المهدی‌، عبدالرزاق، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۱۰. رسعنی، عبد الرزاق بن رزق الله‌، رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز‌، ص۱۸۰، تحقیق، عبد الملک بن دهیش، مکه، مکتبه الاسدی‌، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.    
۱۱. طباطبائی، سید محمد‌حسین‌، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۲۱۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌، چاپ پنجم‌، ۱۴۱۷ق.    
۱۲. مازندرانی، محمدصالح بن احمد، شرح الکافی‌، ج۶، ص۳۴۸، محقق، مصحح، شعرانی، ابوالحسن، تهران، المکتبة الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۸۲ق.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «مقدار زمان تکلم حضرت عیسی در کودکی»، تاریخ بازیابی۱۴۰۱/۲/۱۸.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار