مصادیق آیه 40 سوره فصلتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: ابوجهل، مصادیق، تطبیق، سوره فصلت.

پرسش: بر اساس آیه ۴۰ سوره فصلت، چه افرادی در روز قیامت وارد دوزخ می‌شوند و چه افرادی در امنیت خواهند بود؟

پاسخ اجمالی: معنای این آیه عام است و شامل تمام بهشتیان و دوزخیان می‌شود ولی در تفاسیر شیعه و اهل‌سنت، روایاتی در مورد مصادیق آن آمده است. این روایات انحصاری در معنای آیه ایجاد نکرده و تنها برای تطبیق و بیان مصداقی از مصادیق آن است.


دوزخیان

[ویرایش]

«اَ فَمَنْ یلْقی‌ فِی النَّارِ خَیرٌ اَمْ مَنْ یاْتِی آمِناً یوْمَ الْقِیامَةِ... ؛ آیا کسی که در آتش افکنده می‌شود بهتر است، یا کسی که روز قیامت آسوده خاطر می‌آید؟...»
اگرچه معنای این آیه عام بوده و شامل تمام بهشتیان و دوزخیان می‌شود؛ اما در تفاسیر شیعه و اهل‌سنت، مصادیقی نیز برای آن ذکر شده است. به عنوان نمونه گفته شده است ابوجهل؛ مصداق برجسته افرادی است که وارد دوزخ خواهند شد.

بهشتیان

[ویرایش]

در مورد کسی که روز قیامت در امان است، مفسران شیعی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، عمار بن یاسر، و حمزه را به عنوان برجسته‌ترین افرادی می‌دانند که در امنیت‌اند. برخی مفسران اهل‌سنت ابوبکر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، را نیز مصداق این آیات دانسته‌اند.

تمام مؤمنان و کافران

[ویرایش]

همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، برخی نیز معتقدند آیه عام است و شامل تمام مؤمنان و کافران است.
بنابراین، با قطع از نظر مباحث روایی و تاریخی و با فرض پذیرش روایات و گزارش‌های تفسیری، باید گفت؛ این روایات انحصاری در معنای آیه ایجاد نکرده و تنها برای تطبیق و بیان مصداقی از مصادیق آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصلت/سوره۴۱، آیه۴۰.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۲۲، مقدمه، بلاغی‌، محمد‌جواد، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.    
۳. محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۵، ص۳۶۶، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.    
۴. ‌ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج۴، ص۵۴، تحقیق، المهدی‌، عبدالرزاق، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.    
۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۹، ص۲۲.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۹، ص۲۲.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۲۹۶، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.    
۸. ‌ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج‌۴، ص۵۴.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‌۹، ص۲۲.    
۱۰. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، زاد المسیر فی علم التفسیر، ج‌۴، ص۵۴.    
۱۱. طباطبائی، سید محمد‌حسین‌، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، ص۴۰۶، قم، دفتر انتشارات اسلامی‌، چاپ پنجم‌، ۱۴۱۷ق.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‌۲۰، ص۲۹۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «مصادیق آیه ۴۰ سوره فصلت»، تاریخ بازیابی۱۴۰۰/۷/۱۹.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار