مستعانذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قرآن کریم، عون، خدا.

پرسش: صفت مُستعان خداوند را توضیح دهید؟


معنای لغوی

[ویرایش]

صفت «مستعان (یاری خواسته شده)» اسم مفعول از «اِسْتَعانَ، یَسْتَعِینُ»، از ریشه «عون» به معنای تکیه‌گاه و پشتیبان است. «مستعان»، کسی است که به او تکیه می‌کنند و از او یاری می‌خواهند.

مستعان در قرآن و حدیث

[ویرایش]

صفت «مُستعان»، دو بار در قرآن کریم به خدا نسبت داده شده است و «استعانت» به صورت فعلی نیز دو بار درباره خدا به‌کار رفته است. در قرآن و حدیث آمده است که خدای متعال، در همه امور و در هر حال، یاری خواسته شده است؛ بلکه هر استعانتی، از اوست و به او باز می‌گردد؛ زیرا هر توان و نیرو و یاری‌ای، از آنِ خدای متعال است. از این رو، لازم است که بندگان خدا، تنها از او یاری بخواهند، همان‌طور که در سوره حمد آمده است: «فقط تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌خواهیم.» البته باید توجه داشت که این مطلب، با یاری خواستن از دیگران منافات ندارد، مشروط بر این‌که معتقد باشیم در نهایت، همه یاری‌ها، به خدا بر‌می‌گردند و اگر پشتیبانیِ خدا نباشد، کمک‌های دیگران، سودی نخواهد بخشید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حمد/سوره۱، آیه۵.    


منبع

[ویرایش]

حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «مستعان» تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۲/۲۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار