مذهبی بودن مشاورذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه:مشاور، راهنما، روانشناس، ویژگی های مشاور.
پرسش :برای مشاوره و راهنمایی ، مشاور روان شناسی بهتر است یا مشاور مذهبی ؟ کدام ارجح است؟ آیا طالع مربوط به حروف ابجد و یا طالع مربوط به ماه ها را می توان تغییر داد یا یک چیز ثابت می باشد؟ مثلاً در طالع ابجد، ازدواج این جانب با خانمم دارای مشکل می باشد و همین طور در طالع ماه هایمان.
پاسخ :


مقدمه

[ویرایش]

پرسش شما از دو بخش تشکیل شده و ما به همان ترتیب به پاسخ آن می پردازیم.

ویژگی مشورت

[ویرایش]

در مورد مشاوره با روان پزشک یا کارشناس مذهبی باید گفت اینها، در عین حال که به هم مربوط هستند، اما دو رشته مستقل و جدای از هم می باشند.
همان طور که در امور تخصّصی و فنّی مادی در مورد هر کاری به متخصص فن خاص خودش باید مراجعه نمود؛ مثلاً اگر کسی چشمش ناراحتی داشته باشد به چشم پزشک و اگر پایش درد کند به ارتوپد یا ماشینش خراب شود به میکانیک مراجعه می کند، همین طور اگر کسی در امور معنوی و روحی مشکلی داشته باشد باید به متخصص فن مراجعه نمود.
از این رو باید توجه داشت که مورد مشورت چیست؟ اگر مسئله، روانی محض بوده و ربطی به دین نداشته باشد باید به روان شناس مراجعه نمود، امّا اگر مسئله، مذهبی و یا از اموری باشد که مذهب در مورد آن نظر دارد باید به کارشناس مذهبی مراجعه نمود.
البته با توجه به این که دین ( قرآن و سنت ) معمولاً پیرامون تمام مسائل اجتماعی و فردی نظر دارد؛ از این رو نباید از مشاوره با کارشناس مذهبی غافل شویم، اما باید توجه داشت، کسی به عنوان کارشناس طرف مشورت انتخاب شود که علاوه بر مطالعات وسیع دینی و اشراف نسبتاً جامع بر احادیث و نظرات معصومین (علیهم السلام)، و دانش روان شناسی، قدرت تحلیل و استنباط و نتیجه گیری نیز داشته باشد.

طالع بینی در روایات

[ویرایش]

در رابطه با پرسش دوم شما، احادیث فراوانی در منابع روایی ما وجود دارد که کارهایی از قبیل طالع‌بینی ، رمالی ، فالگیری و تأیید آنها را مورد نهی و مذمّت قرار داده است که ما برای نمونه به چند نمونه اشاره می کنیم.

← روایت اول


یکی از راویان احادیث به نام هیثم بن واقد می‌گوید:به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم که در منطقه جزیره، مردی در بین ما هست که گاهی از مال به سرقت رفته یا چیزی مانند آن به کسانی که از وی پرسش می‌کنند خبر می‌دهد، آیا مجازیم به او مراجعه کنیم و از این قبیل مسائل سؤال نمائیم؟ حضرت در جواب فرمود: رسول گرامی (صلی الله علیه وآله) گفته است هر کس به منظور آگاهی از امور غیبی و نامحسوس نزد ساحر یا کاهن یا دروغگو برود و گفته وی را تصدیق نماید در حقیقت به آن چه خداوند از کتب آسمانی نازل فرموده کافر شده است.

← روایت دوم


علی (علیه السلام) سربازان خود را برای جنگ با خوارج آماده نمود، موقعی که خواست حرکت کند شخصی نزدیک حضرت آمد عرض کرد اگر در این وقت به جبهه جنگ بروی می ترسم که به هدفت نرسی و شکست خورده برگردی و من این خبر آینده را از راه محاسبه نجومی و دقّت در اوضاع کواکب به دست آورده‌ام.
علی (علیه السلام) به او فرمود:گمان داری که تو دیگران را به ساعتی راهنمایی می‌کنی که هر کس در آن ساعت حرکت کند ناملایمات و بدی ها دامنگیرش نمی‌شود و از ساعتی می‌ترسانی که هر کس در آن ساعت حرکت نماید در زیان و ضرر محصور می‌گردد. کسی که تو را در این سخن تأیید کند قرآن را تکذیب نموده و در راه جلب ملائم و دفع ناملایم از مددخواهی و طلب یاری از باری تعالی بی‌نیاز شده است و از گفته‌ات برمی‌آید که توقّع داری کسی که به حرف تو گوش کرده، به جای خدا تو را حمد و ثنا گوید؛ زیرا به گمانت این تو هستی که او را به ساعتی هدایت نموده‌ای که بر اثر آن به سود و بهره رسیده و از زیان و ضرر مصون مانده است.
سپس آن حضرت (علیه السلام) روی خود را متوجه مردم نمود و فرمود: ستاره‌شناسی را برای تشخیص راه های صحرائی و دریائی فراگیرید و بپرهیزید از این که آن را وسیله غیب‌گوئی و راه شناخت پیروزی و شکست قرار دهید که این کار، شما را به کهانت می‌کشاند و منجمی که هدفش در ستاره‌شناسی‌، غیب‌گوئی باشد همانند کاهن است و کاهن مثل ساحر است و ساحر مانند کافر است و کافر جهنّمی است. آنگاه رو کرد به سربازان و فرمود:به نام خدا حرکت.

← خلاصه


خلاصه علم به غیب های این عالم و همچنین مغیبات سایر عوالم هستی. مختصّ ذات اقدس الاهی است. این که در پاره‌ای از موارد، پیامبران خدا (علیهم السلام) و اولیاء او در بیداری، سخن از غیب گفته‌اند به اذن خداوند بوده؛ یعنی خدا در مواقعی که اراده فرماید افراد شایسته را به واقعیت های ناشناخته آشنا می‌کند و از امور غیبی نسبی آگاهشان می‌سازد و گاهی الهام خداوند در عالم خواب به وسیله رؤیاهای صادقه افاضه می‌شود و بر اثر آن گوشه‌ای از پرده غیب کنار می‌رود و حقیقت نهفته‌ای برای صاحب رؤیا آشکار می‌گردد، ولی راه هایی را که فریب کاران برای اغفال مردم برگزیده‌اند از قبیل کهانت، طالع بینی، سحر و جادو، ستاره‌شناسی و مانند اینها نه تنها کلید علم غیب نیستند، بلکه مایه گمراهی و فسادند و اسلام آنها را ممنوع اعلام نموده است.
[۳] فلسفی، محمد تقی، الحدیت-روایات تربیتی، ج ‌۳، ص ۳۷، نشر فرهنگ اسلامی تهران، چاپ مکرر، ۱۳۶۸ ش.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حر عاملی، وسائل‌ الشیعة، ج ۱۷، ص ۱۵۰، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۰۹ ه ق.    
۲. نهج‌ البلاغة، کلام ۷۸.    
۳. فلسفی، محمد تقی، الحدیت-روایات تربیتی، ج ‌۳، ص ۳۷، نشر فرهنگ اسلامی تهران، چاپ مکرر، ۱۳۶۸ ش.


منبع

[ویرایش]

پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «مذهبی بودن مشاور»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۷/۷.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار