مد واجبذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: مد، مد واجب، حروف مدی.

پرسش: مد واجب در قرآن کریم به چه معنا آمده؟ آیا از احکام تکلیفی است؟

پاسخ: «مد» در لغت به معنای «کشش» و در اصطلاح «امتداد صوت (کشیدن صدا) در حروف مدی بیش از مقدار طبیعی» است. اصطلاح مد واجب، اصطلاح تجویدی است، نه فقهی و تکلیفی. بنابراین چنان‌چه کسی قرآن را با مد قرائت نکند، به لحاظ قرائت عربی، قرآن کریم را صحیح نخوانده است؛ نه آن‌که مرتکب گناهی شده باشد؛ لکن در خصوص نماز، کسانی که قائل به وجوب این‌گونه مد در کلمات هستند، اشتباه در آن موجب بطلان نماز می‌شود.


مد

[ویرایش]

یکی از بحث‌های مهم علم تجوید، «مد و قصر» است. مد از احکامی است که باعث زیبایی تلاوت قرآن مجید می‌شود و در علم تجوید برای آن قواعد معینی آورده‌اند.

← معنای لغوی


«مد» در لغت به معنای «کشش» است.

← معنای اصطلاحی


و مد در اصطلاح، «امتداد صوت (کشیدن صدا) در حروف مدی بیش از مقدار طبیعی»
[۱] عبدالعتی القاضی، عبدالفاتح، الوافی فی شرح الشاطبیه فی القراءت السبع، مکتبه السوادی، ۱۴۱۱ق.
می‌باشد.

مد متصل

[ویرایش]

مد اقسامی دارد. یکی از آن‌ها مد متصل (مد واجب) است و آن هنگامی است که: حروف مد (الف مدی، یاء مدی، واو مدی) و سبب مد (همزه و سکون) در یک کلمه واقع شوند. و حرف مدی به‌اندازه ۴ الف یا ۲ الف کشیده می‌شود. مانند: سوء ـ جاء ـ ضالّین و... .

حکم مد واجب

[ویرایش]

اصطلاح مد واجب، اصطلاح تجویدی است، نه فقهی و تکلیفی. بنابراین چنان‌چه کسی قرآن را با مد قرائت نکند، به لحاظ قرائت عربی، قرآن کریم را صحیح نخوانده است؛ نه آن‌که مرتکب گناهی شده باشد؛ لکن در خصوص نماز، کسانی که قائل به وجوب این‌گونه مد در کلمات هستند، اشتباه در آن موجب بطلان نماز می‌شود.

منابعی برای مطالعه بیش‌تر

[ویرایش]

۱. روان‌خوانی و تجوید قرآن کریم، علی حبیبی، محمدرضا شهیدی.
۲. حلیة القرآن، سیدمحسن موسوی، ج۵.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالعتی القاضی، عبدالفاتح، الوافی فی شرح الشاطبیه فی القراءت السبع، مکتبه السوادی، ۱۴۱۱ق.
۲. ابن جزری، شهاب‌الدین، شرح طیبة النشر فی القراءت العشر، ص۷۳-۷۱، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.    
۳. ابن جزری، شهاب‌الدین، شرح طیبة النشر فی القراءت العشر، ص۷۲، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.    
۴. طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۳۸، قم، انتشارات دارالتفسیر، ۱۳۷۶، مسئله ۴۴.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مد واجب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۷/۲۵.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار