مدت حکومت امام حسینذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: حکومت امام حسین (علیه‌السلام)، رجعت امام حسین (علیه‌السلام).

پرسش: آیا صحت دارد که امام حسین (علیه‌السلام) سیصد سال حکومت خواهد کرد؟

پاسخ: اصل رجعت حضرت امام حسین (علیه‌السلام) قطعی و مسلم است و به فرموده مرحوم علامه مجلسی و مرحوم شیخ حر عاملی (رحمة‌الله‌علیه) احادیث در این باره متواتر است.
و نیز همان‌طور که علامه مجلسی (رحمة‌الله‌علیه) فرموده‌اند: روایات معتبر وارد شده که اول کسی که رجعت می‌کند، امام حسین (علیه‌السلام) است.
و اما درباره مدت حکومت حضرت نمی‌توان به نتیجه قطعی و مسلمی دست یافت؛ زیرا روایات در این باره اختلاف دارند؛ البته بدیهی است که اختلاف اخبار در خصوصیات چیزی باعث انکار اصل آن نمی‌شود.
گفتنی است آنچه که در بحث رجعت جزء ضروریات مذهب است، اعتقاد به اصل رجعت و نیز حکومت ائمه (علیهم‌السلام) در آن دوره است؛ ولی اعتقاد به جزئیات رجعت و مدت زمان حکومت آن بزرگواران، از جمله ضروریات مذهب شمرده نمی‌شود.


رجعت امام حسین

[ویرایش]

اصل رجعت امام حسین (علیه‌السلام) امری قطعی و مسلم است و در این رابطه احادیث فراوانی نقل شده است؛

← روایتی از تفسیر قمی


چنان‌که شیخ حر عاملی به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی می‌نویسد: «... خدا امامان را از نسل امام حسین (علیه‌السلام) قرار (داده) و پس از مرگ او را به دنیا بر‌می‌گرداند و یاریش می‌کند تا دشمنانش را بکشد و سلطنت روی زمین را به او خواهد داد».

نخستین رجعت‌کننده

[ویرایش]

روایات معتبری وارد شده که اولین کسی که رجعت می‌کند، امام حسین (علیه‌السلام) است:

← روایتی از امام صادق


سعد بن عبدالله در کتاب «مختصر البصائر» از معلی بن خنیس و زید شحام نقل می‌کند که گفتند: حضرت صادق (علیه‌السلام) فرمود: «اول کسی که در رجعت برمی‌گردد، حسین (علیه‌السلام) است، ‌ به قدری در دنیا بماند که ابروهایش روی چشمانش را بگیرد».

← روایتی از امام حسین


علامه مجلسی از قطب راوندی از امام باقر (علیه‌السلام) از امام حسین (علیه‌السلام) روایت کرده که فرمود: «پس اول کس که زمین شکافته شود و او بیرون آید، پیش از قیامت من باشم ... پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) شمشیر خود را به دست قائم آل‌محمد (علیهم‌السلام) بدهد؛ پس ما بعد از آن، آن‌قدر در روی زمین بمانیم که خدا خواهد».
[۳] مجلسی، محمدباقر، رجعت، ص۱۰۲، تهران، رسالت قلم، چ۱، ۱۳۶۸ش.


زمان فرمانروایی امام حسین

[ویرایش]

درباره مدت حکومت و فرمانروایی حضرت روایات دو دسته‌اند:

← طولانی بودن زمان حکومت


دسته‌ای به صورت کلی مدت حکومت حضرت را طولانی بیان کرده‌اند؛ چنان‌که در دو روایت قبلی این مطلب ذکر شده است. آنجا که فرمود: «حضرت به قدری در دنیا بماند که ابروهایش روی چشمانش را بگیرد» یا خود امام حسین (علیه‌السلام) فرمود: آن‌قدر در روی زمین بمانیم که خدا خواهد».

← مشخص بودن زمان حکومت


دسته‌ای دیگر مدت مشخصی را برای حکومت حضرت تعیین کرده‌اند، منتها این مدت زمان در آنها مختلف ذکر شد است که به این روایات اشاره می‌کنیم:

←← چهل هزار سال


از امام جعفر صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که: «مدت فرمانروایی امام حسین (علیه‌السلام) چهل هزار سال است».
[۴] خادمی شیرازی، محمد، رجعت، ص۱۹۰، تهران، مؤسسه نشر و تبلیغ، چ۱، ۱۳۶۵۱ش.
[۵] به نقل از: بحرانی، سیدهاشم، تفسیر البرهان، ج۲، ص۴۰۸.


←← سیصد و نه سال


علامه مجلسی در کتاب رجعت می‌نویسد: «در روایتی وارد شده است که حضرت امام حسین (علیه‌السلام) بعد از حضرت صاحب الامر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) ۳۰۹ سال روی زمین پادشاهی خواهد کرد».
[۶] مجلسی، محمدباقر، رجعت، ص۱۰۴، تهران، رسالت قلم، چ۱، ۱۳۶۸ش.


←← چهل سال


در منتخب البصائر نقل شده است که امام جعفر صادق (علیه‌السلام) فرمودند: «اول کسی که در رجعت بر‌می‌گردد، حضرت حسین بن علی (علیهماالسلام) است و مدت چهل سال در زمین مکث خواهد کرد.
[۷] اصفهانی، سیدمحمدمهدی، بیداری امت در اثبات رجعت، ص۳۷، ترجمه ابوالقاسم سحاب، انتشارات علمی، چ۱، ۱۳۳۱ش.


نتیجه بحث

[ویرایش]

از مطالب فوق نتیجه‌گیری می‌شود که اصل رجعت حضرت امام حسین (علیه‌السلام) قطعی و مسلم است و به فرموده مرحوم علامه مجلسی و مرحوم شیخ حرّ عاملی (رحمة‌الله‌علیه) احادیث در این باره متواتر است.
[۸] مجلسی، محمدباقر، رجعت، ص۱۱۷، تهران، رسالت قلم، چ۱، ۱۳۶۸ش.
[۹] حر عاملی، پیشین، ص۴۶.

و نیز همان‌طور که علامه مجلسی (رحمة‌الله‌علیه) فرموده‌اند: روایات معتبر وارد شده که اول کسی که رجعت می‌کند، امام حسین (علیه‌السلام) است.
[۱۰] مجلسی، محمدباقر، رجعت، ص۱۰۲، تهران، رسالت قلم، چ۱، ۱۳۶۸ش.

و اما درباره مدت حکومت حضرت نمی‌توان به نتیجه قطعی و مسلمی دست یافت؛ زیرا روایات در این باره اختلاف دارند؛ البته بدیهی است که اختلاف اخبار در خصوصیات چیزی باعث انکار اصل آن نمی‌شود.
گفتنی است آنچه که در بحث رجعت جزء ضروریات مذهب است، اعتقاد به اصل رجعت و نیز حکومت ائمه (علیهم‌السلام) در آن دوره است؛ ولی اعتقاد به جزئیات رجعت و مدت زمان حکومت آن بزرگواران، از جمله ضروریات مذهب شمرده نمی‌شود.

معرفی منابع

[ویرایش]

۱. الایقاظ من الهجمه بالبرهان علی الرجعه، شیخ حر عاملی، ترجمه احمد جنتی.
۲. «رجعت»، محمدباقر مجلسی.
۳. «رجعت»، محمد خادمی شیرازی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حر عاملی، محمد بن حسن، الایقاط من الهجعه بالبرهان علی الرجعة، ص۳۴۷، ترجمه احمد جنتی، قم، المطبعة العلمیة، ۱۳۴۱ش.    
۲. حر عاملی، محمد بن حسن، الایقاط من الهجعه بالبرهان علی الرجعة، ص۳۵۹، ترجمه احمد جنتی، قم، المطبعة العلمیة، ۱۳۴۱ش.    
۳. مجلسی، محمدباقر، رجعت، ص۱۰۲، تهران، رسالت قلم، چ۱، ۱۳۶۸ش.
۴. خادمی شیرازی، محمد، رجعت، ص۱۹۰، تهران، مؤسسه نشر و تبلیغ، چ۱، ۱۳۶۵۱ش.
۵. به نقل از: بحرانی، سیدهاشم، تفسیر البرهان، ج۲، ص۴۰۸.
۶. مجلسی، محمدباقر، رجعت، ص۱۰۴، تهران، رسالت قلم، چ۱، ۱۳۶۸ش.
۷. اصفهانی، سیدمحمدمهدی، بیداری امت در اثبات رجعت، ص۳۷، ترجمه ابوالقاسم سحاب، انتشارات علمی، چ۱، ۱۳۳۱ش.
۸. مجلسی، محمدباقر، رجعت، ص۱۱۷، تهران، رسالت قلم، چ۱، ۱۳۶۸ش.
۹. حر عاملی، پیشین، ص۴۶.
۱۰. مجلسی، محمدباقر، رجعت، ص۱۰۲، تهران، رسالت قلم، چ۱، ۱۳۶۸ش.


منبع

[ویرایش]


سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «مدت حکومت امام حسین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۰۷/۰۸.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار