لیلة الهریرذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: لیلة الهریر، جنگ صفین.

پرسش: لیلة الهریر به چه شبی می گویند؟

پاسخ اجمالی: لیلة الهریر شب جنگ صفین بود که لشکر امام علی (علیه‌السلام) و معاویه در آن شب با یک‌دیگر به نبرد پرداختند؛ علت این نام‌گذاری به لیلة الهریر (شب پرهیاهو و سخت) به‌خاطر سر‌و‌صدای زیاد مردان جنگی در این شب و یا به نظر علامه مجلسی به‌خاطر در فشار قرار گرفتن معاویه و ترسیدن او از شدت درگیری و پیروزی سپاه عراق بوده است.


شب جنگ صفین

[ویرایش]

در روز چهارشنبه هشتم صفر بود که جنگ صفین بین لشکر امام علی (علیه‌السلام) و معاویه در گرفت؛ از آن‌جا که امام (علیه‌السّلام) می‌خواست کار را یکسره کند، در غروب پنجشنبه جنگ متوقّف نشد؛ بلکه تا شب جمعه نیز استمرار یافت. در طول دوره نبرد، شدیدترین درگیری در همین شب رخ داد.
در روز پنجشنبه و شب جمعه، امام (علیه‌السّلام)، خود در عرصه معرکه حضور داشت و به دست خویش، ۵۲۳ تن را هلاک کرد که بیشینه آنان، از دلیران شام به شمار می‌رفتند. شدّت جنگ، سبب شد که یاران امام (علیه‌السّلام) نماز را در میدان جنگ به اشاره بگزارند.

علت نام‌گذاری

[ویرایش]

علت نام‌گذاری این شب به «هریر» به جهت سختی جنگ در آن شب بود؛ همان‌طور که «هریر» در لغت به ناله خفیف سگ (زوزه) در شب‌های سرد زمستانی به جهت کم‌طاقتی او در تحمل سرما گفته می‌شود.

← دیدگاه علامه مجلسی


مجلسی (رحمه‌الله) درباره نامیدن این شب به «لیلة الهریر» آورده است: این شب از آن رو لیلة الهریر خوانده شده که همهمه نبرد مردم در آن، بسیار بود. نیز گفته شده که سبب آن، اضطرار و بیمناکی سگ‌گونه معاویه به دلیل شدّت یافتن جنگ و چیرگی عراقیان بود؛ چرا که هریر به زوزه سگ در سرمای شدید گویند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة صفین‌، ص ۴۷۵، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.    
۲. ابن‌جوزی‌، یوسف بن قزاوغلی، تذکرة الخواص‌، ص ۹۲، منشورات الشریف الرضی‌، قم، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.    
۳. اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج۱، ص۲۵۱، منشورات الشریف الرضی‌، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.    
۴. طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج۳، ص۵۱۸، محقق و مصحح:حسینی اشکوری، احمد، مرتضوی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵ش.    
۵. مجلسی، محمد‌باقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول،‌ ج۱۵، ص۴۲۷، محقق و مصحح:رسولی محلاتی، هاشم، دارالکتب الإسلامیة، تهران، چاپ ۱۴۰۴ق‌.    


منبع

[ویرایش]

سایت‌ اسلام‌کوئیست، برگرفته از مقاله «لیلة الهریر» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۴/۲۱.    
سایت‌ حدیث‌نت، برگرفته از مقاله «لیلة الهریر» تاریخ بازیابی۱۳۹۹/۴/۲۱.    


جعبه ابزار
جعبه‌ابزار