لیلة الرغائبذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلید واژه: لیلة الرغائب ، رجب
پرسش: درمورد ریشه كلمه، وجه نام گذاری، معنی و توضیحاتی لیله الرغائب توضیحاتی بفرمایید ؟
پاسخ:


وجه نام گذاری لیلة الرغائب

[ویرایش]

اولین شب جمعه از ماه عظیم رجب را لیله الرغائب گویند كه شبی با ارزش و با عظمت است.

وجه اهمیت شب لیلة الرغائب

[ویرایش]

لیلة الرغائب از دو جهت دارای اهمیت است :

← شب جمعه


از این جهت كه اصولاّ شب جمعه ،خود دارای ویژگی و ارزش خاصی است و اعمال عبادی فراوانی در آن وارد شده و زمان عبادت و مناجات و عرض حاجات با قاضی الحاجات است.

← ماه رجب


ماه رجب اولین ماه از ماه های حرام (ماه های حرام عبارتند از : رجب، ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم ) و ماه خدا و هنگام عبادت و دعا و استغفار است و رحمت الهی در این ماه در حال ریزش و نزول است به همین جهت این ماه را رجب الاصب گویند،چون "صب" به معنای رختن است .پس لیله الرغاب شرافت و ارزش شب جمعه و ماه رجب هر دو را در خود جمع نموده پس ارزشی دو چندان دارد .

معنای لغوی و اصطلاحی رغائب

[ویرایش]

كلمة " رغائب " جمع "رغیبه" به معنای چیزی كه مورد رغبت و میل است و نیز به معنای عطا و بخشش فراوان می باشند. بنابر بر معنای اول "لیله الرغائب" یعنی شبی كه میل و توجه به عبادت و بندگی در آن فراوان است و بندگان خوب و شایسته خداوند در این شب تمایل زیادی به رفتن به در خانه خداوند و ارتباط و انس با معبود خویش دارند. بنابر معنای دوم "لیله الرغاب" یعنی شبی كه در آن عطاء و بخشش خداوند فراوان است و بندگان مخلص خداوند با رو آوردن به بارگاه قدس ربوبی و خاكساری در برابر عظمت حق،شایسته دریافت انعام و عطا و بخشش بی كرانه حق می گردند .

منبع

[ویرایش]
سایت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی    


رده‌های این صفحه : اخلاق اسلامی | فضیلت ایام
جعبه ابزار
جعبه‌ابزار