لباس نمازگزارذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: لباس نمازگزار، پاک، مباح، اجزای مردار، حیوان حرام‌گوشت، طلا، ‌ابریشم خالص.

پرسش: آیا با لباس هدیه گرفته از جنس مخالف می‌توان نماز خواند؟

پاسخ: لباس نمازگزار شرایطی دارد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود.


شرایط لباس نمازگزار

[ویرایش]

شرایط لباس نمازگزار به این شرح است:

۱. پاک باشد (نجس نباشد).
۲. مباح باشد. (غصبی نباشد).
۳. از اجزاى مردار نباشد (حتى کمربند و کلاه).
۴. از حیوان حرام‌گوشت نباشد (به عنوان مثال از پوست پلنگ یا روباه تهیه نشده باشد).
۵. اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلا یا ابریشم خالص نباشد و زینت طلا (حتى انگشتر طلا) نپوشد.

پس لباسی که این شرایط را داشته باشد، می‌توان با آن نماز خواند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. امام خمینی،‌ سید روح الله، توضیح المسائل، ص۱۱۶، قم، ۱۴۲۶ق.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «شرایط لباس نمازگزار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۱/۱۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار