قنوت در نماز جماعتذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قنوت، نماز جماعت، تبعیت، امام جماعت.

پرسش: قنوت در نماز مستحب است. آیا در نماز جماعت می‌توان با امام جماعت همراهی نکرده و قنوت نخوانم؟

پاسخ:


معنای احتیاط مستحب

[ویرایش]

متابعت مأموم از امام در افعال نماز واجب است.

منبع

[ویرایش]


سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «قنوت در نماز جماعت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۲۹.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار