قنوت به زبان فارسیذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلیدواژه: قنوت، دعا، زبان فارسی، زبان عربی، نماز.

پرسش: دعا در قنوت نماز، باید حتماً به زبان عربی باشد یا به فارسی هم می‌توان بیان کرد؟

پاسخ: هر دعایی را در قنوت می‌توان به هر زبانی خواند؛ و اختیار با مکلف است.دعا در قنوت

[ویرایش]

دعا در قنوت به زبان فارسی اشکال ندارد؛ بلکه هر دعایی را در قنوت می‌توان به هر زبانی خواند؛ و فرقی بین نماز واجب و مستحب نیست و اختیار با مکلف است.

منبع

[ویرایش]

سایت حوزه نت، برگرفته از مقاله «قنوت به زبان فارسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۲۶.    جعبه ابزار
جعبه‌ابزار